Planera din elförbrukning

Har du ett elavtal med timpris är det fördelaktigt att förbruka el under de billigaste timmarna. Räkna ut, planera din elförbrukning och betala så få öre/kWh som möjligt med hjälp av Elbruks verktyg.

Har du funktionalitet med fördröjd start på diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller någon annan maskin och apparat kan ställa in att de exempelvis startar vid ett visst klockslag - till exempel på natten eller när det annars är lågt elpris.

Se när det är billigast att använda el, under kommande timmar med kända elpriser. Jämför med månadens snittptris för el fram till dagens datum.

Symbol lägst elpris

⚙ Elprisoptimering När är elpriset lägst?

2022-11-29 11:25

Tabelldata
KlockslagTimpris

Påverka din elräkning med timpris

Med ett fast elavtal eller ett rörligt månadsavtal kan du påverka din elräkning genom att förbruka mer eller mindre el. Det kan du göra även med ett timprisavtal, men du har då även möjlighet att påverka månadens elräkning genom att välja när du använder el. Under dygnets 24 timmar varierar nämligen elpriset kraftigt och med ett timprisavtal kan du förlägga delar av din elanvändning till de billigaste timmarna.

Det finns så klart tillfällen då man är tvungen att använda el, vad klockan än är och vad elpriset än är. I ett hushåll är det uppvärmning (av till exempel luft, golv och vatten), disk och tvätt som vanligtvis drar mest el, men vissa delar av användningen kan man med enkelhet flytta. För att få en elräkning där priset per kilowattimme är lägre än månadens genomsnitt måste man vara aktiv och beredd på att förändra sitt beteende. Förlägger man elanvändningen fel kan elräkningen istället bli högre jämfört med traditionellt rörligt pris.

Elbruks verktyg för att optimera elanvändning och därmed trimma elräkningen är bra att använda dagligen. Verktyget kan nyttjas exempelvis användas när man planerar användning av:

  • Diskmaskin
  • Tvättmaskin
  • Torktumlare
  • Torkskåp
  • Bad/dusch
  • Laddbox till elbil/hybrid

Det finns naturligtvis fler saker än så man kan förlägga på billigare tider, men utöver dessa är det framförallt uppvärmning som står för en stor förbrukning. Nyare varianter av värmesystem har ofta själva funktioner för att koppla upp sig mot internet och dagens spotpriser - som del i det smarta hemmet kan de själva sköta sin optimering. Exempelvis har Nibe värmepumpar ett så kallat Smart Price Adaption där pumpen anpassar sin drift utefter kommande dygns spotpriser på el. De kan också ta hänsyn till förväntat behov av värme under dygnet.

Hos exempelvis Kjell & Company kan du hitta flera produkter för att optimera och minska elanvändningen. Här hittar du bland annat smarta element, energimätare, timers och produkter för temperaturstyrning. Produkter som dessa tillsammans med rätt elavtal och ett beteende där man använder el smart leder till lägre elräkningar.

Timprisavtal krävs för lägre elkostnad

Notera att det krävs ett timprisavtal för att kunna planera och optimera användningen och därmed få en lägre elkostnad. När man har ett rörligt elavtal (man betalar månades snittpris) eller ett fast pris fyller det ingen funktion att ändra sina vanor för plånbokens skull. Däremot kan det oavsett elavtal vara bra att använda el när spotpriset är lågt, för miljöns skull. På så sätt minskar risken för att ej förnybara elkraftkällor används, exempelvis olja.

Det finns flera elhandelsföretag i Sverige som erbjuder elavtal med timpris. Två av de som fokuserar enbart på timpriser är Greenely och Tibber. De har dedikerade appar som exempelvis kan kopplas till produkter i det smarta hemmet.