Planera din elförbrukning

Symbol lägst elpris

⚙ Elprisoptimering När är elpriset lägst?

2023-03-25 17:31
Inkludera energiskatt & moms
(Energiskatt inkl. moms, 2023 = 49 öre, Moms = 25 %)

Tabelldata
Tid (Kl.) Timpris (öre/kWh) Inkl. skatt & moms (öre/kWh)

Har du ett elavtal med timpris är det fördelaktigt att förbruka el under de billigaste timmarna. Räkna ut, planera din elförbrukning och betala så få öre/kWh som möjligt med hjälp av Elbruks verktyg.

Har du funktionalitet med fördröjd start på diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller någon annan maskin och apparat kan ställa in att de exempelvis startar vid ett visst klockslag - till exempel på natten eller när det annars är lågt elpris.

Med elklockan kan du se när det är billigast att använda el, under kommande timmar med kända elpriser. Jämför med månadens snittpris för el fram till dagens datum.

Påverka din elräkning med timpris

Med ett fast elavtal eller ett rörligt månadsavtal kan du påverka din elräkning genom att förbruka mer eller mindre el. Det kan du göra även med ett timprisavtal, men du har då även möjlighet att påverka månadens elräkning genom att välja när du använder el. Under dygnets 24 timmar varierar nämligen elpriset kraftigt och med ett timprisavtal kan du förlägga delar av din elanvändning till de billigaste timmarna.

Det finns så klart tillfällen då man är tvungen att använda el, vad klockan än är och vad elpriset än är. I ett hushåll är det uppvärmning (av till exempel luft, golv och vatten), disk och tvätt som vanligtvis drar mest el, men vissa delar av användningen kan man med enkelhet flytta. För att få en elräkning där priset per kilowattimme är lägre än månadens genomsnitt måste man vara aktiv och beredd på att förändra sitt beteende. Förlägger man elanvändningen fel kan elräkningen istället bli högre jämfört med traditionellt rörligt pris.

Elförbrukare att styra

Elbruks verktyg för att optimera elanvändning och därmed trimma elräkningen är bra att använda dagligen. Verktyget kan nyttjas exempelvis när du planerar användning av:

  • Värmepump
  • Golvvärme
  • Diskmaskin
  • Tvättmaskin
  • Torktumlare
  • Torkskåp
  • Bad/dusch
  • Laddbox till elbil/hybrid

Det finns naturligtvis fler saker där man kan förlägga användning till billigare tider, men utöver dessa är det framförallt uppvärmning på andra sätt som står för en stor förbrukning. Nyare varianter av värmesystem har ofta själva funktioner för att koppla upp sig mot internet och dagens spotpriser - som del i det smarta hemmet kan de själva sköta sin optimering. Exempelvis har Nibe värmepumpar ett så kallat Smart Price Adaption där pumpen anpassar sin drift utefter kommande dygns spotpriser på el. De kan också ta hänsyn till förväntat behov av värme under dygnet.

Hos exempelvis Kjell & Company kan du hitta flera produkter för att optimera och minska elanvändningen. Här hittar du bland annat smarta element, energimätare, timers och produkter för temperaturstyrning. Produkter som dessa tillsammans med rätt elavtal och ett beteende där man använder el smart leder till lägre elräkningar.

Timprisavtal krävs för lägre elkostnad

Notera att det krävs ett timprisavtal för att kunna planera och optimera användningen och därmed få en lägre elkostnad. När man har ett rörligt elavtal (man betalar månadens (volymvägda) snittpris) eller ett fast pris fyller det ingen funktion att ändra sina vanor för plånbokens skull. Däremot kan det oavsett elavtal vara bra att använda el när spotpriset är lågt, för miljöns skull. På så sätt minskar risken för att ej förnybara elkraftkällor används, exempelvis olja.

Det finns flera elhandelsföretag i Sverige som erbjuder elavtal med timpris. Två av de som fokuserar enbart på timpriser är Greenely och Tibber. De har dedikerade appar som exempelvis kan kopplas till produkter i det smarta hemmet.

Effektavgift

Ett beslut från Energimarknadsinspektionen (Ei) gör gällande att samtliga elnätsföretag inför nättariffer som inkluderar effektavgift senast den 1 januari 2027 (EIFS 2022:1).

Vissa elnätsbolag har redan idag den så kallade effektavgiften implementerad, där kunden delvis betalar nätbolaget pengar i förhållande till effekttoppar varje månad. Exakt hur beloppet räknas fram skiljer sig från bolag till bolag. För att ta ett exempel så använder Göteborgs Energi, som är nätbolaget i Göteborg, medeltalet (kW) av de tre högsta timmarna, fördelade på tre olika dygn varje månad. Denna effekt multipliceras med värdet i en tariff (36,25 kr hos Göteborgs Energi från 1 januari 2023). Om medeltalet av effekttopparna exempelvis är 11 kW blir effektavgiften 398,75 kr.

Anledningen till att man använder en effektavgift är att man vill få användare att fördela elanvändningen över dygnet och minska belastningen på elnätet. Detta är bra, men kan gå lite stick i stäv med att nyttja el när den är billigast. Kör man igång en stor elförbrukning under den billigaste timmen är det lätt att man då når sin effekttopp och får betala en högre nätavgift.

Har du ett elnätsavtal med effektavgift och ett timprisavtal bör du ta reda på hur just den modellen ser ut. Därefter bör du eventuellt tänka på att sprida ut användningen under flera av de billiga timmarna. Kanske kan du exempelvis ha som regel att när du laddar bilen på natten så bör du inte köra torktumlare och diskmaskin samtidigt eller något liknande.