Tibber vs Greenely

Två aktörer som säljer elavtal med timpris är Tibber och Greenely. Båda dessa bolag ger en bra överblick över hushållets elförbrukning via deras appar, men vad finns det som skiljer dem? Nedan ser du en jämförelse av dessa två bolag och deras elavtal.

Tittar man på statistik från SCB kring rikets fördelning av elavtalstyper kan man se att avtalsformer har varit ganska likt fördela de det senaste året. I södra Sverige, elområde SE4, kan man dock se att allt fler gått över från avtalslängder på 1-3 år till rörliga elavtal. Ett rörligt avtal kan vara rörligt per timme eller per månad och SCB skiljer inte mellan dessa två typer i sin statistik. På Elbruk har vi dock märkt att elavtal med rörligt timpris blivit alltmer populärt.

Elpriser styrs av utbud och efterfrågan. Tidigare kunde man använda principen sju till sju - elpriserna var billigare 19:00 - 07:00 och dyrare 07:00 - 19:00. Vi har senaste tiden dock fått erfara att elpriserna inte längre håller dessa tider. Vissa dygn är det relativt dyrt även kvällstid och nattetid, i synnerhet i elområde 4. Detta beror troligen till stor del på att företag ställer om produktion till tider på dygnet då elpriser är billigare och efterfrågan på el dessa tider ökar. Detta höjer genomsnittspriset över en dag och månad, men det finns fortfarande stora fluktuationer (svängningar) i elpriserna under ett dygn. Det är dessa fluktuationer man kan nyttja för att sänka sina elkostnader. För att göra det måste man ha ett elavtal med timpris och vara smart i sin elanvändning.

Tibber

Tibber är ett norskt bolag som grundades 2015. De har verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland. Tibber vill inte tjäna pengar på att sälja el och har som incitament att hjälpa kunder att sänka sin elförbrukning. Hos Tibber finns en app med bland annat smarta analyser och översikt av hemmets elförbrukning. Genom Tibbers hemsida kan du också handla i Tibber Store där de erbjuder "Power-ups och smarta prylar".

Teckna Tibber ➜

Greenely

Greenely är ett svenskt företag som 2014 grundades som ett examensarbete av studenter på KTH. Greenely erbjuder en gratis app som man kan använda utan att teckna elavtal. Appen visar din eldata timme för timme, ger dig smarta analyser och jämför din elanvändning mot andra. Även Greenely erbjuder numera ett smart elavtal där de säljer miljövänlig el till självkostnadspris. Glöm inte använda rabattkoden 6moff.

Teckna Greenely ➜

Funktioner i appen

Tillsammans med elavtal med timpris är det appen som är grundbultarna hos Tibber och Greenely. Gemensamt för deras appar är framförallt att du kan se:

  • Dygnets spotpriser i det elområde du befinner dig.
  • Överblick av din elförbrukning
  • Rapporter över månader och veckor
  • Smarta analyser
  • Jämförelse mot grannar och andra användare

Genom appen kan du också låta telefonen notifiera och varna dig om tillfällen med höga spotpriser.

Tilläggstjänster

När det kommer till tilläggstjänster hos de båda elhandelsbolagen skiljer det en del. Här har framförallt Tibber satsat på att integrera appen med smarta produkter i och omkring hemmet. Tibber liksom Greenely ger i apparna möjlighet till styrning av hem och laddning av elbil.

Med smart elbilsladdning kan appen automatiskt slå på laddning av batteriet under de timmar på dygnet då elpriset är som billigast. Det gör de genom integration med de enskilda system som bilmärkena själva har. De har båda stöd för laddning av de vanligaste eldrivna bilarna i Sverige. I dagsläget finns det några bilar som skiljer Tibber och Greenely åt.

Om du har eller planerar att installera solceller kan du se i apparna hur mycket solenergi du producerar, själv förbrukar och säljer tillbaka till elnätet.

Vad gäller Tibber har de som nämnts ett något större utbud i sin app och där kan du, utöver ovanstående, bland annat även hitta följande:

  • Tibber Store
  • Smart styrning av boendeuppvärmning
  • Styrning av belysning
  • Övrig styrning av smarta hem

Tibbers app har alltså funktion att styra en mängd produkter av olika varumärken. Flera av dessa varumärken återfinns i Tibber Store. Genom att värva andra användare till Tibber kan du få pengar att använda i denna, och enbart denna, butik.

Pris och avgifter

Köpa el

Många elbolag har ett eget påslag på elpriser. Greenely och Tibber har valt en prismodell där man istället betalar en fast månadsavgift och ett elpris per kWh utan marginaler. De tjänar alltså inga pengar på att du förbrukar mer el, vilket många elbolag annars gör.

Tibber har en avtalstyp där man betalar 39 kr i månaden plus spotpris från Nord Pool. Tibber lägger också på en avgift per kWh, som går till att täcka deras kostnader för elcertifikat, ursprungsmärkning, avgifter till Svenska Kraftnät och eSett, handelskostnader och kreditkostnad. Till elpriset kommer också moms.

I Greenelys självkostnadspriset per kWh ingår elbörsens elpris (varierar varje timme), elcertifikat (till aktuellt marknadspris), balansansvar (till aktuellt marknadspris), avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät samt omkostnader för inköp av elen.

Utöver månadskostnaden borde Greenely och Tibber vara jämlika när det kommer till pris per kWh även om det kan vara svårt att veta vad de har för kostnader för elhandel vid varje enskilt tillfälle. Oavsett om du väljer Greenely, Tibber eller något annat bolag för elhandel tillkommer alltid elnätsavgifter och energiskatt vilket du betalar direkt till ditt elnätsbolag.

Sälja el som mikroproducent genom solpaneler

Både Tibber och Greenely köper din eventuella överskottsel om du har solceller installerade. Hos Tibber får du det aktuella spotpriset som gäller i ditt elområde i ersättning och hos Greenley får du spotpris med en premie på ytterligare 5 öre.

Varken Greenely eller Tibber hör till de elhandelsbolag som ger allra bäst betalt för solel. De som betalar mest för solel 2023 erbjuder spotpriset + 15-20 öre.

Sammanfattning

Greenely logoTibber logo
Betyg (Trustpilot)4,5 Utmärkt (33 omdömen)3,4 Medel (618 omdömen)
Månadspris49 - 69 kr39 kr
TimprisSjälvkostnadsprisSjälvkostnadspris
BindningstidIngen bindningstid, men om man betalar den billigare årsavgiften (588 kr eller 49 kr/månad) får man inte en del av den tillbaka om man väljer att avsluta i förtid.Ingen bindningstid
Typ av el100 % förnybar elUrsprungsmärkt fossilfri el
Smart elbilsladdning13 bilmärken: BMW, Jaguar, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Audi, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Kia12 bilmärken: BMW, Jaguar, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Audi, Mini, Porsche, Skoda, Volvo, Kia, Land Rover
Sälja solelSpotpris + 5 öre/kWhSpotpris
SupportE-post: support@greenely.se,
Chatt: På hemsidan eller genom Greenely-appen
E-post: hello@tibber.com,
Chatt: På hemsidan eller via Tibber-appen
Erbjudande0 kr månadsavgift i 6 månader. Använd rabattkod 6moff när du tecknar elavtal hos Greenely.Teckna genom länken här och få 500 kr att använda i Tibber Store.
Teckna Greenely ➜Teckna Tibber ➜

Slutsats

Tibber vs greenely

Tibber och Greenely är två elbolag som är relativt lika. Tibber är tack vara mer synlig marknadsföring troligen också det mer allmänt kända. Det som tidigare talade till Tibbers fördel var att Greenely saknade smart laddning för elbilar och laddhybrider. Detta återfinns nu hos Greenely och de har idag stöd för fler bilmärken än vad Tibber har. Detta argument har alltså vänt över till Greenelys fördel. Greenelys el var tidigare märkt med Bra Miljöval (som ställer högre krav på miljöpåverkan). Denna märkning har man tagit bort från och med 2023, vilket innebär en lägre elkostnad för kunden. Säljer du solel är det Greenely du får mest betalt av.

Det som talar till för är kanske att de enligt vissa har en bättre struktur och användarvänlighet i appen, liksom bättre stöd för styrning av smarta produkter. Tibber har också en lägre månadskostnad. Månadskostnaden är dock en liten del av den totala elkostnaden. Hos Greenely får du 6 månader utan månadskostnad vilket innebär att den totala kostnaden för månadsavgifter är densamma hos med Greenely årsavgift och Tibber under år 0 - 2,5.

Oavsett om du väljer Greenely eller Tibber får du ett elbolag som hjälper dig att förbättra din elkonsumtion. Du blir en smartare elanvändare helt enkelt. Båda bolag kommer troligen även att utöka och finslipa sitt erbjudande vad gäller tilläggstjänster.

Både Greenely vittnar om användare som sänkt sina elräkningar med 25 %, vilket kan handla om tusenlappar en månad när elpriserna befinner sig på de nivåer de gör nu. Är du inte beredd att förändra hur du förbrukar el kan det dock bli motsatt effekt och elräkningen kan bli högre med ett timprisavtal.

Källa: SCB statistik kring fördelning av elavtal

Vanliga frågor och svar

F.Vilka är de stora skillnaderna på Greenely och Tibber?
S.Både Greenely och Tibber erbjuder elavtal med timpris. Man betalar alltså det pris som gäller under de timmar man använder el. Vad gäller pris är Greenelys månadsavgift 10 kr högre än Tibbers om du väljer att betala 12 månader i stöten eller 30 kr dyrare om du väljer att betala månad för månad. Abonnemangsavgiften är dock en jämförelsevis låg kostnad med tanke på dagens elpriser. Greenely har dessutom erbjudanden med gratis månadsavgifter.
F.Finns det fler elavtal med timpris?
S.Ja, det finns många fler att välja bland, men Greenely och Tibber är ganska ensamma om att erbjuda enbart timprisavtal. De har båda dessutom kommit en bra bit längre än övriga när det kommer till funktionalitet och gränssnitt kring vad som kan vara av intresse vad gäller elpriser och elanvändning.
F.Vad krävs för att skaffa ett avtal med timpris?
S.För att byta elleverantör måste du ge det nya elhandelsbolaget tillåtelse att göra så genom en fullmakt. Du måste också ha ett aktivt nätavtal skrivet på den person som ska stå på elhandelsavtalet. Nätavtalet tecknar du med det företag som har ensamrätt just där du bor. Utöver det måste nätbolaget också tillgängliggöra timdata från din elmätare där hemma. Det är de skyldiga till, men det kan ta olika lång tid. När avtalet väl är igång krävs det att du är aktiv och följer dygnets timpriser och/eller att du automatiserar hemmet att göra så, för att elräkningen ska bli lägre än ett vanligt rörligt elavtal.
F.Vad har de för uppsägningstid?
S.Uppsägningstiden hos Greenely och Tibber är 14 dagar. Det tar även alltid minst 14 dagar att byta leverantör.