Jämför elpriser

När du väljer elavtal gör du ett aktivt val av elbolag för leverans av el hem till ditt boende. Har du inte gjort något aktivt val av elbolag har du med stor sannolikhet ett så kallat tillsvidareavtal. Om du gör ett aktivt val kommer du få ett billigare avtal jämfört med ett tillsvidareavtal. Med ett elavtal har du antingen el med rörligt pris eller med fast pris. Vilket som är bäst beror på din elförbrukning.

Bor du i en villa kan du spara tusenlappar per år genom att teckna ett elavtal, men även om du bor i lägenhet kan du spara pengar. Så gör ett aktivt val av elbolag idag.

Det finns många elbolag som även säljer specificerad el av olika slag, t.ex. el från vindkraft, vattenkraft och förnybar el. Du kan även välja Bra Miljöval-märkt el. I Sverige finns runt 150 leverantörer att välja mellan. När du gör ett byte sköter bolaget du byter till all administration det medför. Kontrollera dock med den nya leverantören om det är du själv som måste meddela din nuvarande leverantör om bytet.

Tänk på att nätavgifterna inte berörs av den fria elmarknaden när du jämför elpriser. Nätavgiften betalar du till den som äger elnätet just där du bor. Väljer du en annan elleverantör än den som äger nätet kommer du få fakturor från två olika företag.

När man sluter ett elavtal kan man välja om man vill ha ett fast eller rörligt pris. Här följer information om skillnaden på dessa alternativ i elavtalet. Oavsett om det är billigast med ett rörligt eller fast elpris är det bättre att välja något av det än att inte välja något alls, eftersom du då bara får elbolagens tillsvidarepris.

Rörligt elpris

Med rörligt elpris menas att elpriset varierar från månad till månad. Ditt elpris baseras på det pris som ditt elbolag köper elen för på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Elbolaget lägger på sin administrativa avgift på någon procent, alternativt en fast avgift varje månad för att täcka sina kostnader.

Med ett rörligt elpris får du billigare el på sommaren och dyrare el på vintern, då elpriserna går upp. Det rörliga elpriset är således marknaden bästa elpris och man brukar säga att rörligt elpris är billigare i längden än fast elpris. Detta beror dock på hur din elförbrukning ser ut.

Fast elpris

Med ett fast elpris är kostnaden för elen samma månad efter månad. Med detta val binder man upp sig på ett eller ett flertal år hos ett elbolag och i gengäld får man ett garanterat pris för elen. Detta är bra om man vill ha mer kontroll på sina utgifter och veta i förväg vad elen kommer att kosta. Till denna kostnad kan elbolaget också lägga på en fast administrativ kostnad.

Ett elavtal med fast elpris är ofta bäst att teckna på sommaren. Om det inte varit stora perioder av torka som minskat vattenkraften är elpriserna ofta lägre på sommaren.. Om ett fast elpris är mer ekonomiskt än ett rörligt elpris får man räkna fram själv för att kunna uppskatta. Man räknar då på elförbrukningen man haft de senaste åren och multiplicerar månadskostnaden med det dåvarande rörliga elpriset och jämför det med samma förbrukning gånger det fasta elpriset.

Elnät

Beroende på spänningsnivå kan det svenska elnätet indelas i stamnät, regionnät och lokalnät. I stort kan sägas att stamnätet utgörs av samtliga ledningar med spänningen 400 och 220 kV, de regionala näten omfattar spänningsnivåerna från 130 och ner till 20 kV medan de lokala näten ligger på 20 kV och därunder.

Stamnätet, som täcker hela landet, ägs och förvaltas av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät eller Svk). De regionala näten ägs i huvudsak de stora elproducenterna/kraftkoncernerna, medan många lokala näten också ägs av kommuner. Till elnätet räknas även ett antal utlandsförbindelser som till största delen ägs av Svenska kraftnät.

Stamnätets kunder är vissa nätbolag, oftast ingående i någon av de stora kraftkoncernerna, med koncession för regionnät. Större industrier får ofta elkraften direkt från dessa regionnät medan konsumenter är kunder på lokalnäten.

Från kraftverken och utlandsförbindelserna förs kraften genom stamnätet, via regionnäten till slutförbrukarna på region- eller lokalnäten. Svenska Kraftnät (Svk) har s.k. systemansvar vilket innebär att Svk upprätthåller den momentana balansen mellan produktion och förbrukning i hela elnätet. Ett antal elföretag har tecknat balansansvarsavtal med Svk. Det innebär att de för att varje timme åtagit sig att tillföra systemet lika mycket el som de beräknar att deras kunder då kommer att förbruka.

Det finns ca 170 nätföretag (2005) i Sverige. Varje företag har inom sitt geografiska område ensamrätt, monopol, på att distribuera elkraft till kunderna.

Varje nätbolag kan sätta sina egna tariffer men de ska vara skäliga och riktiga. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över nätbolagens tariffer. Tillsyn görs med nätnyttomodellen där debiterad nätkostnad jämförs med kostnaden i ett fiktivt referensnät.

Elskling

Jämför Elpriser smidigt och enkelt!

Fyll i ditt postnummer så jämför Compricer alla elavtal.

LÄS MER
Elskling

Jämför elpriser och byt elavtal

Elsklings bytesprocess tar mindre än 8 minuter.

LÄS MER
Rädda våra vintrar
Skellefteå Kraft