Jämför elpriser

Bor du i en villa kan du spara tusenlappar varje år om du jämför elpriser och byter eller tecknar ett nytt elavtal. Även om du bor i lägenhet eller har ett mindre boende kan du spara pengar.

Elpriser rör sig hos elbolag, upp och ner över tid – därför är rådet även att jämföra priser ibland. Har du inte gjort något aktivt val av elbolag har du med stor sannolikhet ett så kallat tillsvidareavtal eller anvisat avtal. Om du gör ett aktivt val kommer du få ett billigare avtal jämfört med ett tillsvidareavtal och kan spara flera tusenlappar per år.

Jämförelse Hitta ditt billigaste elpris här

Skriv in ditt postnummer och se vilket elavtal som passar dig bäst.

Byt elavtal

Det finns många elbolag som även säljer specificerad el av olika slag, t.ex. el från vindkraft, vattenkraft och förnybar el. Du kan även välja Bra Miljöval-märkt el. I Sverige finns runt 150 leverantörer att välja mellan. När du gör ett byte sköter bolaget du byter till all administration det medför. Kontrollera dock med den nya leverantören om det är du själv som måste meddela din nuvarande leverantör om bytet.

Tänk på att nätavgifterna inte berörs av den fria elmarknaden när du jämför elpriser. Nätavgiften betalar du till den som äger elnätet just där du bor. Väljer du en annan elleverantör än den som äger nätet kommer du få fakturor från två olika företag.

När du byter elavtal sköter den nya leverantören bytet åt dig, men det kan vara bra att kontakta din nuvarande leverantör av el när du bestämt dig för att byta. Detta för att säkerställa att ditt nuvarande elavtal sägs upp. Om ditt nuvarande avtal inte sägs upp innan bytet kan du få betala en lösen-/brytavgift. Du kan jämföra elavtal genom att välja vilken typ av avtal du vill ha, skriva in ditt postnummer och ange hur stor elförbrukning du har per år idag.

Jämför elpriser och elavtal

I Sverige finns idag några tjänster för att jämföra elpriser och olika typer av elavtal. De främsta är Elskling från Zmarta, Compricer från Schibsted samt Elpriskollen från Energimarknadsinspektionen. Hos dessa finns ett stort urval av alla Sveriges över 100 elhandelsbolag. Utöver dessa tjänster finns det en del mindre aktörer som inte har samma urval. Vissa av elbolagen är bara verksamma lokalt medan andra är valbara var man än bor. Hos dessa jämförelsetjänster är det därför vanligt att du inleder med att fylla i ditt postnummer. Detta gör att du sparar tid och filtrerar fram de elbolag som är valbara för dig.

Tilläggstjänster

Se vilka tilläggstjänster vi rekommenderar när det kommer till elavtal, försäkringar och privatekonomi. Söker du finansiering för att installera solpaneler kan du ansöka om ett större lån via Relenda.

Erbjudande 2023

Flera av de hundratals elbolag som finns i Sverige har erbjudanden till sina kunder. För att ta del av erbjudandet från ett elbolag finns det ofta någon form av krav. Det vanligaste kravet för att ta del av ett erbjudande är helt enkelt att du är en ny kund. Detta erbjudande gäller alltså för de som byter elbolag eller skaffar ett nytt elbolag. Andra krav för att kunna ta del av elbolagets erbjudande är att du väljer en viss typ av elavtal, rörligt eller fast med viss bindningstid.

Om elavtal när du jämför elpriser

Som boende i villa, radhus eller lägenhet har du alltid två avtal för el. Du har ett elavtal med det företag som äger elnätet just där du bor. Detta avtal heter elnätsavtal och här har du inget val. Dessa företag har ett så kallat lokalt monopol. Det andra avtalet gäller det för att kunna nyttja själva elen i din bostad, och heter elavtal eller elhandelsavtal. För detta avtal kan du välja själv vilken leverantör du vill ha och här har du möjlighet att påverka din kostnad genom att jämföra och välja rätt. Om du har nätavtal och elhandelsavtal med två separata bolag får du två fakturor varje månad. Om du har elhandelsavtal med samma företag som är din nätägare får du sannolikt bara en faktura med nätavgifter och elhandel samlat.

Den totala kostnaden för el består i grova drag av dessa delar:

 • Nätavgift – du tecknar ett elnätsavtal med den som är nätägare i ditt lokalnät eller i din kommun. Se här vilket lokalnät du tillhör. Elledningarna hem till hushåll och företag anläggs, drivs och underhålls av nätbolaget och det är kostnaden för detta samt själva transporten av el som nätavgiften täcker. Nätavgiften i sig består av två delar - en abonnemangsavgift som är fast samt en överföringsavgift som är rörlig. Abonnemangsavgiften kan vara olika beroende på vilken huvudsäkring man har. Storlek på huvudsäkringen mäts i ampere (A) och sitter vanligtvis vid elmätaren - den styr hur mycket el du kan använda samtidigt. Villor och framförallt företag behöver ofta en större huvudsäkring än exempelvis en lägenhet. Den rörliga överföringsavgiften är beroende på hur många kilowattimmar som används under varje månad. Exempel på nätägare är E.ON, Vattenfall och Ellevio.
 • Inköp av el – när du har ett nätavtal tecknar du ett elhandelsavtal med valfri leverantör, som är rikstäckande eller lokal, och betalar sedan för den el du använder. Det är vanligtvis så att den person i hushållet som står på nätavtalet även måste stå på elhandelsavtalet. Vad gäller kostnader för el är det framförallt här man kan spara pengar. Fyll i ditt postnummer för att se prisuppgifter och jämföra elavtal. Kostnader som inkluderas i ditt elhandelsavtal beror på vilket företag du har avtal med och vilken typ av avtal du har. Någa exempelvis är kostnad för inköp av el på elbörsen eller andra marknader (ofta spotpris och kringkostnader), månadsavgift, elcertifikatsavgift som du kan läsa mer om nedan, avgift för balansansvar och avgift för eventuella miljöcertifika (t.ex. Bra miljöval).
 • Skatter och avgifter – på dina fakturor inkluderas energiskatt, moms och avgifter som företagen sedan betalar till staten. Momsen är 25 % och energiskatten är 49 öre inklusive moms år 2023. Energiskatt räknas ut genom index av regeringen i oktober eller november varje år och 2023 höjdes skatten till 49 öre inklusive moms (från tidigare 45 öre). Energiskatten betalades tidigare till elhandelsbolaget, men betalas idag på fakturor för nätavtalet. I vissa kommuner i de norra delarna av landet har elkonsumenter, på grund av högre uppvärmningskostnader, en reducerad energiskatt.

Gör du inget eget val av elavtal kommer elnätsbolaget välja en leverantör - i de flesta fall dem själva, om de även erbjuder elhandel. Detta avtal kallas anvisat elavtal och kommer med största sannolikhet vara dyrare än om du själv väljer vilket annat elavtal som helst. Om du bor i en bostadsrättsförening kan det vara så att el är kollektivt upphandlat. I de fallen är det bra för föreningens ekonomi om styrelsen ser över dessa avtal med jämna mellanrum.

Bara för att man en gång valt ett företag för elhandel betyder det inte att man alltid har det billigaste. Deras priser utvecklas olika och det är därför bra att jämföra elpriser och byta elbolag med jämna mellanrum. Det finns företag som hjälper dig att ta fram avtal med relativt fördelaktiga priser. De kan låta flera elhandelsföretag buda på exempelvis 1-årsavtal som då kan sänka priset något tack vare att det är flera som tecknar det. Billigast el får du dock om du själv lägger ner tid på att ta in priser på el och jämföra dessa med varandra.

Typ av elavtal påverkar elpriset

Illustration av olika typer av elavtal
Illustration som visar hur priset per kWh kan svänga beroende på typ av elavtal.

När man jämför elpriser för att sluta ett elavtal börjar man med att bestämma om man vill ha ett fast, rörligt (per månad eller timme) eller mixat elpris. Här följer information om skillnaden på dessa alternativ i elavtalet. Oavsett om det är billigast med ett rörligt, fast eller mixat elpris är det bättre att välja något av det än att inte välja något alls, eftersom du då bara får elbolagens höga tillsvidarepris - ett så kallat anvisat elavtal.

Rörligt elpris

Med rörligt elpris menas att elpriset varierar från månad till månad. Ditt elpris baseras på det pris som ditt elbolag köper elen för på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Elbolaget lägger på sin administrativa avgift på någon procent, alternativt en fast avgift varje månad för att täcka sina kostnader. Elavtal med rörligt pris blir alltmer populärt i Sverige och är idag det mest förekommande valet.

Med ett rörligt elpris får du i många fall billigare el på sommaren och dyrare el på vintern, då elpriserna går upp. Spotpriserna på el förändras beroende på utbud och efterfrågan. El har i Sverige större efterfrågan vintertid då behovet av hushållsvärme är större. Det rörliga elpriset är således marknaden bästa elpris och man brukar säga att rörligt elpris är billigare i längden än fast elpris. Detta beror dock på hur din elförbrukning ser ut, vid vilken tidpunkt du tecknar elavtalet och en mängd anda faktorer som i sin tur påverkar aktuella spotpriser på elbörsen.

Ett rörligt månadspris är volymvägt hos de flesta elhandelsbolag, det vill säga att elbolagets samtliga kunders elförbrukning per timme under månaden i ditt elområde är vad som utgör det pris som visas på räkningen och ska betalas.

 • Chans att få lägsta elpris
 • Sett över tid så är rörligt elpris bästa valet
 • Elpriset ökar om marknadspriserna stiger
 • Med vanligt rörligt elpris har man ingen möjlighet att sänka kostnaden genom att använda el under billigare timmar.
 • Med volymvägt elpris kan du få högre elräkning om andra hushåll i ditt område med samma elavtal förbrukar mycket el under dyra timmar. Du har alltså inte ensam möjlighet att påverka priset.
Rörligt med timpris

Vill du ha ett helt rörligt pris på din elförbrukning är det ett avtal med rörligt timpris du ska skaffa. Timpris har funnits sedan 2012, men det är först på senare tid som detta blivit alltmer populärt. Detta tack vare att maskiner och utrustning blivit enklare att tidsstyra och alltmer "smarta". Exempelvis kan du koppla upp dagens värmepumpar mot spotpriserna på Nord Pool och kostnadsoptimera uppvärmning av vatten. Diskmaskiner och tvättmaskiner har idag ofta funktionen fördröjd start som du kan aktivera när du lägger dig och ha dem klara när du vaknar.

När man tecknar ett elavtal med timpris är det bra att känna till när under ett dygn som elpriset är dyrast och billigast. Generellt kan man säga att priserna är som dyrast mellan kl 07 på morgonen och 19 på kvällen. Normalt finns två pristoppar dagtid – på morgonen när många lagar och äter frukost, samt på eftermiddag/kväll när många lagar och äter middag. Anledningen till att priserna då är dyrast är att efterfrågan då är störst. Det faktum att vi under dessa timmar använder mest el betyder också att det är då som mest el produceras. Det är också under dessa timmar som så kallad smutsig el kan behövas. Genom att försöka använda el under sen kvälls- och nattetid bidrar du också till en bättre miljö.

Priskurvorna ser dock inte exakt likadana ut varje dag och har man ett avtal med timpris krävs det att man är aktiv och har koll på dagens priser. Här finns ett verktyg för att prisoptimera elförbrukningen. Du anger när du vill att exempelvis tvättmaskinen senast måste vara klar, hur lång tid den tar och vilket elområde du befinner dig i. Som resultat visas under vilka timmar det blir billigast.

 • Chans att få absolut lägsta elpris genom att optimera din användning enligt Nord Pools spotpriser.
 • Ditt pris påverkas inte av hur grannar och andra använder sin el. Det är din och endast din användning som påverkar.
 • Möjliggör bidrag till effektbalansen och återbäring på elräkningen. Exempelvis har Greenely i samarbete med Zaptec elbilsladdare denna funktion.
 • Priset kan bli dyrt om du måste förbruka en stor elmängd de timmar priset är dyrast.

Läs mer om Greenely och deras timprisavtal. Med ett elavtal hos Greenely kan du anpassa din elförbrukning till när den är som billigast. Använder du rabattkoden "6manader" så får du även 6 fria månadsavgifter, värde 414 kr. Se även vår jämförelse mellan Tibber vs Greenely om vilket elbolag som är bäst.

Fast elpris

Med ett fast elpris är kostnaden för elen samma månad efter månad under avtalstiden. Med detta val binder man upp sig på 1 - 3 år hos ett elbolag och i gengäld får man ett garanterat pris för elen. Detta är bra om man vill ha mer kontroll på sina utgifter och veta i förväg vad elen kommer att kosta. Till denna kostnad kan elbolaget också lägga på en fast administrativ kostnad.

Ett elavtal med fast elpris är ofta bäst att teckna på sommaren. Om det inte varit stora perioder av torka som minskat vattenkraften är elpriserna ofta lägre på sommaren. Om ett fast elpris är mer ekonomiskt än ett rörligt elpris får man räkna fram själv för att kunna uppskatta. Man räknar då på elförbrukningen man haft de senaste åren och multiplicerar månadskostnaden med det dåvarande rörliga elpriset och jämför det med samma förbrukning gånger det fasta elpriset.

 • Fast elpris under hela elavtalet och oavsett tid på dygnet
 • Tryggare elavtal då inga prishöjningar kan ske under den tid avtalet gäller
 • Elpriset följer inte med om marknadspriserna sjunker

Mixat elpris

Ett mixat elpris är helt enkelt en blandning av fast och rörligt. Vanligt är att 50 % av elförbrukningen betalas till ett fast pris och 50 % till ett rörligt pris. Det kan också vara fördelat på olika sätt och på sätt som du som kund själv väljer. Det här kan man jämföra med ett bolån där man också kan ta en del av lånet till ett ränta som är bestämd över en viss tid och en del där räntan är rörlig. Man säkrar alltså upp en viss del av kostnaden till ett bestämt pris.

Läs mer om elavtalet "Vintertrygg" hos Göta Energi där du får rörligt elpris under perioden 1/4 - 30/9 och ett fast elpris under perioden 1/10 - 31/3. Kunder hos Göta Energi hade i genomsnitt 44% lägre elfaktura (4 170 kr) än kunder med ett rörligt elavtal under perioden oktober 2021 - mars 2022.

Elcertifikatsavgift i elpriset

Om du köper el där produktionsmixen innehåller energi från förnyelsebara källor så består en del av din elhandelsfaktura av kostnad för elcertifikat. Systemet med elcertifikat infördes 2003 med syfte att främja produktion av el med förbybara energikällor. Bolagen som producerar el får ett certifikat för varje megawattimme de producerar genom solenergi, vindenergi, vågenergi, vattenkraft och biomassa. Elhandelsbolagen är skyldiga att köpa en mängd certifikat (i förhållande till hur mycket el de säljer). Elhandelsbolagen tar sedan ofta ut en del av denna kostnad genom elpriser till slutkonsumenterna.

Om du köper el som inte inkluderar förnybara energikällor, exempelvis enbart kärnkraft där uran finns i en bgränsad mängd, kol, fossilgas eller olja ingår ingen kostnad för elcertifikat i elpriserna.

Nedan ser du det medelpriset på elcertifikat handlade med sedan 2003. Priserna styrs av utbud och efterfrågan. Ju mer förnyelsebar elproduktion som finns desto fler elcertifikat finns det tillgängliga och ju mer el konsumenter förbrukar desto större är efterfrågan på certifikat. Även du som privatperson som producerar och säljer solel kan få elcertifikat, vilka du sedan kan sälja till din elleverantör.

Elbolag i Sverige

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996. I och med det kunde ett företag sköta elnätet och ett annat sälja elström. Tre år senare avskaffades även kravet på timmätning för att byta elleverantör. Detta har gjort att det idag finns ca 150 elbolag i Sverige som kan erbjuda dig ett elavtal. Detta gör att man som konsument kan vara aktiv på elmarknaden och hitta nytt elavtal med lägre pris eller omförhandla sitt gamla elprisavtal.

Elbolag Elavtal Webbplats
DoGood EL Rörligt (elfond) www.dogoodel.se
Fortum Fast, Rörligt www.fortum.se
GNP Energy Rörligt www.gnpenergy.se
Greenely Timpris www.greenely.com
Göta Energi Fast, Rörligt, Timpris www.gotaenergi.se
Kärnfull Energi Timpris www.karnfull.se
Lumo Energi Fast, Rörligt Lagt ner verksamhet
Skellefteå Kraft Fast, Rörligt www.skekraft.se
Telge Energi Fast, Rörligt, Timpris www.telgeenergi.se
Telinet Energi Fast, Rörligt, Timpris www.telinet.se
Tibber Timpris www.tibber.com
Vattenfall Fast, Rörligt www.vattenfall.se

Svenska elnätet

Beroende på spänningsnivå kan det svenska elnätet indelas i stamnät, regionnät och lokalnät. I stort kan sägas att stamnätet utgörs av samtliga ledningar med spänningen 400 och 220 kV, de regionala näten omfattar spänningsnivåerna från 130 och ner till 20 kV medan de lokala näten ligger på 20 kV och därunder. Stamnätet, som täcker hela landet, ägs och förvaltas av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät eller Svk). De regionala näten ägs i huvudsak de stora elproducenterna/kraftkoncernerna, medan många av de lokala näten ägs av kommuner. Till elnätet räknas även ett antal utlandsförbindelser som till största delen ägs av Svenska kraftnät.

Stamnätets kunder är vissa nätbolag, oftast ingående i någon av de stora kraftkoncernerna, med koncession för regionnät. Större industrier får ofta elkraften direkt från dessa regionnät medan konsumenter är kunder på lokalnäten.

Från kraftverken och utlandsförbindelserna förs kraften genom stamnätet, via regionnäten till slutförbrukarna på region- eller lokalnäten. Svenska Kraftnät (Svk) har s.k. systemansvar vilket innebär att Svk upprätthåller den momentana balansen mellan produktion och förbrukning i hela elnätet. Ett antal elföretag har tecknat balansansvarsavtal med Svk. Det innebär att de för att varje timme åtagit sig att tillföra systemet lika mycket el som de beräknar att deras kunder då kommer att förbruka.

Som privatperson kan du bidra till balansen mellan förbrukning och produktion genom att vara en mikroproducent. Den överskottsel du producerar med till exempel solceller, kan du sälja till ditt elföretag för att mata in i det allmänna elnätet.

Det finns ca 170 nätföretag (2005) i Sverige. Varje företag har inom sitt geografiska område ensamrätt, monopol, på att distribuera elkraft till kunderna.

Varje nätbolag kan sätta sina egna tariffer men de ska vara skäliga och riktiga. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över nätbolagens tariffer. Tillsyn görs med nätnyttomodellen där debiterad nätkostnad jämförs med kostnaden i ett fiktivt referensnät.

Bra och dåliga elavtal

Leverantörer av tjänster och produkter kan vid tillfällen prestera bättre än vad de brukar göra. De kan vid tillfällen även prestera sämre än vad de brukar göra. Den mänskliga faktorn eller andra anledningar kan leda till otur och det man levererar kan upplevas som en katastrof hos en kund. Hanterar man då inte detta på rätt sätt kan det få mer eller mindre allvarliga konsekvenser.

När allt kommer omkring handlar leverantörens överlevnad om hur kunden upplever dem. Det kan exempelvis leda till några dåliga recensioner och omdömen på recensionsställen som Trustpilot och Reco. En långvarigt dålig leverans av en tjänst eller produkt däremot leder troligtvis till att efterfrågan försvinner. Detta gäller även de ca 150 bolag för elhandel som finns i Sverige. De bra elbolagen är de som tar in flest kunder och överlever längst.

Det är svårt att säga vilket som är det bästa elavtalet vid alla givna tillfällen. Pris är en faktor som är viktig, men priser varierar över tid. Att fastna vid enskilda omdömen om ett bolag, vare sig det lägsta eller högsta betyg, ger inte alltid en rättvis bild. Det gäller att skaffa sig en helhetsbild. Kommer jag få det jag behöver till rätt pris är en fråga man behöver ha i bakhuvudet när man jämför elbolag. Att byta elbolag är enkelt och går snabbt såvida det inte finns en lång bindningstid kvar. Rådet för att hitta ett bra elbolag är därför att samla information, jämföra, skapa sig en helhetsbild och därefter pröva.

När det kommer till dåliga elbolag är det idag något enklare. Konsumenternas Energimarknadsbyrå tillhandahåller den så kallade "Svarta listan" över elhandelsföretag i Sverige, vilket kan vara bra att hålla koll på när man jämför elpriser. De flesta bolagen har få klagomål, men några har många klagomål och dessutom över lång tid. Listan uppdateras kvartalsvis. Här ser du de elhandelsföretag som för tillfället utgör denna lista, för mer information hänvisas till Energimarknadsbyrån:

 • Stockholms Elbolag
 • Nordic Green Energy
 • Svealands Elbolag
 • Telinet Energi

Vanliga frågor om elpriser

F.Ska jag välja rörligt eller fast elpris?
S.

Om du ska välja ett elavtal med ett rörligt eller fast pris beror framförallt på två saker: Vilken risk du vill ta och hur stor möjlighet du har att styra när på dygnet du brukar el. Sett över tid har det hos de flesta varit billigare med ett rörligt elpris. Det som är viktigt att veta när man väljer ett rörligt pris är att elräkningen kan bli väldigt billig, normal, men ibland också extremt hög.

Oavsett om du väljer ett rörligt eller fast elpris är det viktigt att du jämför elpriser från olika elbolag för att få det så billigt som möjligt.

F.Är det bättre att använda el på natten än på dagen?
S.

Om du har ett elavtal med fast pris spelar det ingen roll för din elkostnad om du kör diskmaskinen på natten eller på dagen - priset för dig är detsamma.

Om du har det som i normala fall kallas rörligt elpris, alltså rörligt per månad, kan du inte heller i speciellt stor utsträckning räkna med att din el blir billigare om du nyttjar den nattetid. Elbolaget räknar då samman ett genomsnittspris i slutet av månaden för att se kostnad per kWh i ditt område. Om du och även de flesta andra av dina grannar följer ditt mönster kan det däremot bli billigare.

Om du däremot har ett rörligt elavtal med timpris är det billigare för dig att använda el på natten. Med timpris är det du själv som kan styra hur stor elräkningen ska bli.

F.Varför är elpriset högre på vintern än på sommaren?
S.I Sverige är efterfrågan på el större på vintern än på sommaren. I de flesta fall är det uppvärmning av våra hushåll som står för den största elförbrukningen. På vintern behöver vi därför mer el för uppvärmning. Ju mer el hushåll och företag behöver desto dyrare produktionsslag krävs för att producera el. Väder och vind påverkar även produktionspriserna mer under vintertid än sommartid.
F.Varför är elpriset så högt nu?
S.Från det att elmarknaden avreglerades 1996 fram till 2018 någon gång låg snittpriset per kilowattimme på runt 30 öre. På senare år har det varit större svängningar med högre snittpriser och det finns flera anledningar till detta. Efterfrågan på el har ökat i takt med återhämtning från Corona-pandemin, det har varit höga priser på naturgas, kol och utsläppsrätter. I takt med att fler vindkraftverk tillkommit och kärnkraft lagts ned har tillgång till vind blivit en påverkande faktor i elpriset.
F.Hur ofta ska jag jämföra elavtal?
S.Om du väljer elavtal med fast pris bör du göra en jämförelse i god tid innan det vid varje tillfälle löper ut. Även om du valt det som var det billigaste elavtalet vid din bindningstids början är det troligt att andra aktörer är billigare idag. Med ett rörligt pris kan det löna sig att du varje år jämför och byter elavtal. Elpriset behöver inte vara den enda anledningen till att byta elavtal. Det finns andra egenskaper som kan vara värda att testa hos olika elhandelsbolag, så som funktioner i deras appar, kundtjänst med mera.