Jämför elpriser

Oavsett om du bor i en villa, lägenhet eller ett mindre boende finns det möjlighet att spara tusenlappar varje år om du jämför elpriser och överväger att byta eller teckna ett nytt elavtal.

Elpriserna varierar hos olika elbolag över tid. Därför är det klokt att jämföra priser med jämna mellanrum för att säkerställa att du har ett kostnadseffektivt avtal. Om du inte aktivt väljer ett elbolag så har du med stor sannolikhet ett tillsvidareavtal eller ett anvisat avtal. Genom att göra ett aktivt val kan du säkra ett billigare avtal jämfört med ett tillsvidareavtal och därigenom spara flera tusenlappar årligen. Att välja rätt elavtal kan också bidra till en mer hållbar livsstil, eftersom vissa avtal erbjuder grönare energialternativ. Dessutom ger vissa elbolag tillgång till unika erbjudanden och rabatter för sina kunder.

Byt elavtal och spara pengar

Det finns många elbolag som erbjuder olika typer av el, såsom el från vindkraft, vattenkraft och förnybar energi. Du kan till och med välja el märkt med Bra Miljöval. I Sverige finns över 150 leverantörer att välja bland. När du bestämmer dig för att byta tar det nya bolaget hand om all administration. Men se till att dubbelkolla med den nya leverantören om du behöver meddela din nuvarande leverantör om bytet.

Kom ihåg att nätavgifterna inte påverkas av den fria elmarknaden när du jämför priser. Nätavgiften betalas till den som äger elnätet där du bor. Om du väljer en annan elleverantör än nätägaren kommer du att få fakturor från två olika företag.

När du byter elavtal tar den nya leverantören hand om allt, men det kan vara klokt att kontakta din nuvarande elleverantör när du har bestämt dig för att byta. Detta säkerställer att ditt nuvarande elavtal blir uppsagt. Om inte kan du behöva betala en lösen-/brytavgift. Du kan jämföra elavtal genom att välja den typ av avtal du önskar, ange ditt postnummer och din årliga elförbrukning.

Jämför elpriser och elavtal

I Sverige finns flera tjänster för att jämföra elpriser och olika typer av elavtal. Utöver Elbruk finns exempelvis Elskling från Zmarta, Compricer från Schibsted och Elpriskollen från Energimarknadsinspektionen. Dessa tjänster inkluderar ett brett urval av Sveriges över 100 elhandelsbolag. Det finns även mindre aktörer med färre valmöjligheter. Vissa elbolag är lokala medan andra är tillgängliga oavsett var du bor. I dessa jämförelsetjänster börjar du oftast med att ange ditt postnummer för att spara tid och få fram de elbolag som är tillgängliga för dig.

Tilläggstjänster

Se vilka tilläggstjänster vi rekommenderar när det kommer till elavtal, försäkringar och privatekonomi. Söker du finansiering för att installera solpaneler kan du ansöka om ett större lån via Relenda.

Bästa erbjudanden 2024

Många av de hundratals elbolagen i Sverige har speciella erbjudanden till sina kunder. För att dra nytta av dessa erbjudanden finns det vanligtvis vissa krav. Det vanligaste kravet är att du är en ny kund. Dessa erbjudanden riktar sig alltså till de som jämför elpriser och byter elbolag eller skaffar ett nytt. Andra krav för att utnyttja erbjudandet kan vara att välja en specifik typ av elavtal, antingen rörligt eller fast med viss bindningstid.

Svenska elnätet – en översikt

Det svenska elnätet är indelat i tre huvudkategorier beroende på spänningsnivå: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet omfattar ledningar med spänningen 400 och 220 kV, regionnäten täcker spänningsnivåerna från 130 ner till 20 kV, medan de lokala näten ligger på 20 kV och därunder. Stamnätet, som täcker hela landet, ägs och förvaltas av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät eller Svk). De regionala näten ägs främst av stora elproducenter och kraftkoncerner, medan många av de lokala näten ägs av kommuner. Även ett antal utlandsförbindelser räknas till elnätet och ägs till stor del av Svenska kraftnät.

Stamnätets kunder är främst nätbolag, vanligtvis inom de stora kraftkoncernerna, som har koncession för regionnät. Större industrier får ofta sin elkraft direkt från dessa regionnät, medan konsumenter är anslutna till lokalnäten.

Kraften förs från kraftverken och utlandsförbindelserna genom stamnätet och regionnäten till slutförbrukarna på region- eller lokalnäten. Svenska Kraftnät (Svk) har systemansvar, vilket innebär att de upprätthåller balansen mellan produktion och förbrukning i hela elnätet. Flera elföretag har balansansvarsavtal med Svk, där de åtar sig att tillföra systemet lika mycket el som deras kunder beräknas förbruka varje timme.

Som privatperson kan du bidra till balansen genom att vara mikroproducent. Överskottsel du producerar, till exempel med solceller, kan du sälja till ditt elföretag för att matas in i det allmänna elnätet.

Det finns omkring 170 nätföretag i Sverige (enligt uppgifter från 2005), och varje företag har ensamrätt, ett monopol, inom sitt geografiska område att distribuera elkraft till kunderna. När det kommer till nätavtal finns det alltså ingen möjlighet att jämföra elpriser så som det gör med elhandelsavtalet. Varje nätföretag kan fastställa sina egna tariffer, men dessa måste vara skäliga och korrekta. Energimarknadsinspektionen övervakar nätföretagens tariffer genom nätnyttomodellen, där debiterade nätkostnader jämförs med kostnaderna i ett fiktivt referensnät.

Elbolag i Sverige – en översikt

Elmarknaden i Sverige genomgick en avreglering år 1996, vilket möjliggjorde att olika företag kunde ansvara för elnätet och försäljningen av elström. Tre år senare avskaffades även kravet på timmätning för att byta elleverantör. Denna utveckling har skapat en mångfald på marknaden, och idag finns närmare 150 elbolag i Sverige som erbjuder olika elavtal. Detta ger konsumenter möjlighet att vara aktiva på elmarknaden som då kan hitta nya elavtal med lägre elpriser eller jämföra och omförhandla sina befintliga elprisavtal.

I listan ser du 133 elhandelsbolag som för tillfället är aktiva i Sverige, tillsammans med vilken typ av elavtal de erbjuder. Notera att några elhandlare bara säljer el lokalt medans många kan erbjuda el över hela Sverige. Listan inkluderar elbolag som säljer el till privatpersoner och uppdaterades senast 2023-11-20.

Elbolag Elavtal (typ av elpris) Webbplats
TibberTimpriswww.tibber.com
Telinet EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.telinet.se
Telge EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mix, Portföljwww.telgeenergi.se
Skellefteå KraftFast, Rörligt, Timpriswww.skekraft.se
Mölndal EnergiRörligt, Timpriswww.molndalenergi.se
Kärnfull EnergiTimpriswww.karnfull.se
GreenelyTimpriswww.greenely.com
Göta EnergiFast, Rörligt, TimprisGått ihop med www.fortum.se
FortumFast, Rörligt, Timpriswww.fortum.se
VattenfallFast, Rörligt, Timpriswww.vattenfall.se
BixiaRörligt, Timpriswww.bixia.se
Norrtälje EnergiFast, Rörligtwww.norrtaljeenergi.se
Karlsborgs EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.karlsborgsenergi.se
Hallstaviks ElverkRörligt, Portföljwww.hallstavikselverk.se
Värnamo EnergiFast, Rörligt, Mixwww.varnamoenergi.se
Bodens EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.bodensenergi.se
Upplands EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.upplandsenergi.se
Karlshamn Energi ElförsäljningFast, Rörligt, Timpriswww.karlshamnenergi.se
Göteborg EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.goteborgenergi.se
Oskarshamn EnergiRörligtwww.oskarshamnenergi.se
Fyrfasen EnergiRörligt, Timpris, Mixwww.fyrfasen.se
E.ONFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.eon.se
PiteEnergi HandelFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.piteenergi.se
Linde Energi FörsäljningRörligt, Timpris, Portföljwww.lindeenergi.se
Varberg EnergimarknadFast, Rörligt, Timpris, Portföljwww.varbergenergi.se
Rödeby EnergiRörligt, Timprisrodebyenergi.se
Sollentuna ElhandelFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.seom.se
Hjo Energi ElhandelFast, Rörligt, Timpriswww.hjoenergi.se
Umeå Energi ElhandelFast, Rörligt, Timpriswww.umeaenergi.se
Njudung EnergiFast, Rörligt, Mixwww.njudung.se/
Kalmar Energi FörsäljningFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.kalmarenergi.se
Sala-Heby EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.sheab.se
Tibro EnergiRörligt, Timpris, Mixwww.tibroenergi.se
Gislaved EnergiRörligt, Timpriswww.gislavedenergi.se
Grästorp EnergiFast, Rörligt, Mixwww.grastorpenergi.se
Brittedals EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.brittedal.se
Karlstads EnergiFast, Rörligt, Mixwww.karlstadsenergi.se
Jönköping EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.jonkopingenergi.se
Sölvesborgs EnergiFast, Rörligtwww.solvesborgenergi.se
Åsele KraftFast, Rörligtwww.aselekraft.net
Varbergsortens ElförsäljningFast, Rörligt, Timpriswww.vbgelkraft.se
Västerbergslagens ElförsäljningFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.vbenergi.se
Vallebygdens ElhandelFast, Rörligt, Timprisvallebygdens.se
Vimmerby EnergiförsäljningFast, Rörligtwww.vemab.se
Ljusdal Energi FörsäljningRörligt, Timpriswww.ljusdalenergi.se
Boo EnergiFast, Rörligt, Portföljwww.booenergi.se
ÖresundskraftRörligt, Timpriswww.oresundskraft.se
Gotlands ElförsäljningFast, Rörligt, Timpriswww.gotlandsenergi.se
BestElFast, Timpriswww.bestel.se
Luleå EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.luleaenergi.se
Sjogerstads EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.sjogerstadsenergi.se
GodElRörligt, Timpriswww.godel.se
MälarenergiFast, Timpris, Portfölj, Mixwww.malarenergi.se
Kvänum EnergiFast, Rörligt, Mixwww.kvanumenergi.se
Sundsvall EnergiFast, Rörligt, Portföljwww.sundsvallenergi.se
Bengtsfors Energi HandelFast, Rörligtwww. bengtsforsenergi.se
Eksjö Energi ELITFast, Rörligtwww.eksjoenergi.se
Falkenberg EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.falkenberg-energi.se
Eskilstuna Energi och MiljöFast, Rörligt, Timpris, mixwww.eem.se
JämtkraftRörligt, Timpris, Portföljwww.jamtkraft.se
Billinge EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.billingeenergi.se
DalakraftPortföljwww.dalakraft.se
Habo EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.haboenergi.se
Vaggeryds EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.vaggerydsenergi.com
Borås ElhandelFast, Rörligt, Timpriswww.boraselhandel.se
Övik EnergiFast, Rörligtwww.ovikenergi.se
SEVAB EnergiförsäljningFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.sevab.com
Olseröds EnergiFast, Rörligtwww.oedf.se
Alingsås EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.alingsasenergi.se
VänerElFast, Rörligt, Mixwww.vanerenergi.se
Affärsverken Energi KarlskronaFast, Rörligt, Timpris, Portföljwww.affarsverken.se
Halmstads Energi och MiljöFast, Rörligt, Timpris, Portföljwww.hem.se
Nossebro EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.nossebroenergi.se
Österlens KraftRörligt, Timpriswww.osterlenskraft.se
Tranås EnergiRörligt, Timpris, Mixwww.tranasenergi.se
Nordic Green EnergyRörligt, Timpris, Mixwww.nordicgreen.se
Mellanskånes KraftRörligtwww.mskraft.nu
Näckåns EnergiFast, Rörligtwww.nackansenergi.se
Gävle EnergisystemRörligt, Timpris, Portföljwww.gavleenergi.se
Enkla ElbolagetPortföljwww.enklaelbolaget.se
Jukkasjärvi EnergiFast, Rörligtwww.jukkasjarvienergi.se/
Töre ElförsäljningFast, Rörligtwww.toreenergi.se
Almnäs ElhandelFast, Rörligtwww.almnas.com
Härryda Energi ElhandelFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.harrydaenergi.se
Kungälv NärenergiFast, Rörligt, Timpriswww.kungalvenergi.se
Ale El ElhandelFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.aleel.se
Karlskoga Energi & MiljöRörligt, Portföljwww.karlskogaenergi.se
Uddevalla EnergiRörligt, Timpris, Mixwww.uddevallaenergi.se
Borlänge EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.borlange-energi.se
Trollhättan EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.trollhattanenergi.se
Trollhättan EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.trollhattanenergi.se
Kraftringen EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.kraftringen.se
Falu Energi & VattenFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.fev.se
Höganäs Energi HandelRörligt, Timpriswww.hoganasenergi.se
Kinnekulle EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.kinnekulleenergi.se
Lerum ElhandelFast, Rörligt, Mixwww.lerumenergi.se
Tidaholms EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mix, Portföljwww.tidaholmsenergi.se
Nyköping VattenkraftRörligtwww.nyvk.se
ETC ElRörligt, Timpriswww.etcel.se
C4 EnergiFast, Rörligt, Timpriswww.c4energi.se
Landskrona EnergiRörligtwww.landskronaenergi.se
Stockholms ElbolagFast, Rörligt, Timpriswww.stockholmselbolag.se
Kristinehamns EnergiFast, Rörligt, Timpris, Portföljwww.kristinehamnsenergi.se
Södra Hallands Kraft FörsäljningFast, Rörligt, Timpriswww.sodrahallandskraft.se
Bjäre Kraft EnergiFast, Rörligtwww.bjarekraft.se
Västervik Miljö & EnergiFast, Rörligtwww.vmeab.se
Nybro EnergiRörligt, Timpriswww.nybroenergi.se
Arvika KraftRörligt, Timpris, Portföljwww.arvikateknik.se
HEMAB ElförsäljningFast, Rörligtwww.hemab.se/
Ystad EnergihandelRörligt, Timpriswww.ystad.se/ystadenergi/elhandel/
Övertorneå Energi FörsäljningRörligtwww.övertorneåenergi.se
SvekraftFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.svekraft.com
LRF SamköpRörligtwww.bondensel.se
Kraftviken EnergiFastwww.kraftviken.se
Ljungby EnergiRörligt, Timpriswww.ljungby-energi.se
Ålem Energi KraftFast, Rörligtwww.alemenergi.se
Svea SolarTimpriswww.sveasolar.se
Hedemora ElhandelRörligt, Timpris, Mixwww.hedemoraenergi.se
Forward EnergyRörligtwww.forwardenergy.se
Skurups EnergihandelFast, Rörligtwww.skurupselen.se
Skånska EnergiFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.skanska-energi.se
Rebel ElhandelRörligtwww.renenkelbilligel.se
Finspångs Tekniska VerkFast, Rörligt, Timpris, Portföljwww.finspangstekniska.se
Svealands ElbolagFast, Rörligt, Timpriswww.svealandselbolag.se
Svensk KärnkraftTimpriswww.karnkraft.se
Storuman EnergiFast, Rörligt, Mixwww.storumanenergi.se
Östra Kinds ElkraftFast, Rörligtwww.ostrakindselkraft.se
Motala EnergiPortföljwww.motalaenergi.se
Cheap EnergyFast, Rörligt, Timpriswww.cheapenergy.se
Sandhult-Sandareds ElhandelFast, Rörligt, Timpris, Mixwww.ssel.se
Trelleborgs EnergiFast, Rörligt, Timpristrelleborgsenergi.se
Lysekils Energi VindFast, Rörligt, Portföljwww.levailysekil.se
LyktaRörligt, Timpriswww.lykta.energy
Visa fler elbolag

Att tänka på när du jämför elpriser och nytt elavtal

Oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet har du alltid två avtal för el. Först har du ett nödvändigt avtal med det företag som äger elnätet där du bor, detta kallas elnätsavtal och det är inte valbart då dessa företag har ett lokalt monopol. Därefter har du ett elavtal, eller elhandelsavtal, som låter dig nyttja elen i din bostad. Detta avtal kan du välja leverantör för och därigenom påverka din kostnad genom att jämföra elpriser och välja rätt leverantör. Vid ett elhandelsavtal med en annan leverantör än din nätägare, kommer du få två fakturor varje månad. Väljer du samma leverantör som din nätägare får du sannolikt en faktura som inkluderar både nätavgifter och elhandel.

Komponenter i totalkostnaden för el

 1. Nätavgift – du tecknar ett elnätsavtal med nätägaren i ditt lokalnät eller i din kommun. Se här vilket lokalnät du tillhör. Nätägaren anlägger, driver och underhåller elledningarna och det är kostnaden för detta samt själva transporten av el som nätavgiften täcker. Nätavgiften i sig består av två delar – en fast abonnemangsavgift samt en rörlig överföringsavgift. Abonnemangsavgiften varierar med storlek på huvudsäkring. Huvudsäkringens storleken mäts i ampere (A) och sitter vanligtvis vid elmätaren - den styr hur mycket el du kan använda samtidigt. Villor och framförallt företag behöver ofta en större huvudsäkring än exempelvis en lägenhet. Överföringsavgiften varierar med antal kilowattimmar du använder varje månad. Exempel på nätägare är E.ON, Vattenfall och Ellevio.
 2. Inköp av el – när du har ett nätavtal tecknar du ett elhandelsavtal med valfri leverantör, som är rikstäckande eller lokal, och betalar sedan för den el du använder. Den person i hushållet som tecknat nätavtalet måste även vara den som tecknar elhandelsavtalet. Vad gäller kostnader för el är det framförallt här man kan spara pengar. Fyll i ditt postnummer för att se prisuppgifter och jämföra elpriser. Kostnader som är inkluderade i elhandelsavtalet beror på vilket företag och vilken typ av avtal du väljer. Några exempelvis är kostnad för inköp av el på elbörsen eller andra marknader (ofta spotpris och kringkostnader), månadsavgift, elcertifikatsavgift, avgift för balansansvar och avgift för eventuella miljöcertifikat (t.ex. Bra miljöval).
 3. Skatter och avgifter – på dina fakturor inkluderas energiskatt, moms och avgifter. Momsen är 25 % och energiskatten är 53,50 öre inklusive moms år 2024. Energiskatt räknas ut genom index av regeringen i oktober eller november varje år. För 2024 var det tal om att pausa indexeringen, men så blev inte fallet utan energiskatten höjdes då från 49 öre till 53,5 öre/kWh. Energiskatt betalar man idag genom fakturor för nätavtalet.

Välj nytt elavtal och jämför sedan elpriser kontinuerligt

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsavtal kommer nätägaren att välja en leverantör åt dig, oftast sig själva om de erbjuder elhandel. Detta avtal kallas anvisat elavtal och är sannolikt dyrare än om du själv väljer ett annat elavtal. Om du bor i en bostadsrättsförening kan elavtal vara kollektivt upphandlade, vilket bör granskas regelbundet för att gynna föreningens ekonomi.

Att ha ett elavtal hos ett företag innebär inte att du alltid har det mest ekonomiska avtalet. Därför är det bra att jämföra priser och byta elbolag med regelbundenhet. Det finns företag som kan hjälpa dig att få förmånliga avtal genom att låta flera elhandelsföretag konkurrera om priset för dig. Men det mest kostnadseffektiva elavtalet får du om du själv tar dig tiden att jämföra olika elpriser.

Typ av elavtal påverkar elpriset

Illustration av olika typer av elavtal
Illustration som visar hur priset per kWh kan svänga beroende på typ av elavtal.

När du jämför elpriser för att teckna ett elavtal är det viktigt att förstå vilka typer av prissättningar som finns tillgängliga. Här förklaras skillnaderna mellan fasta, rörliga (per månad eller timme) och mixade elpriser, som du kan välja i ditt elavtal. Oavsett om det visar sig mest fördelaktigt med ett elavtal med rörligt, fast eller mixat elpris är det alltid bättre att göra ett medvetet val än att inte välja något alls. Utan ett aktivt val hamnar du automatiskt på elbolagens höga tillsvidarepriser i anvisade elavtal.

Rörligt elpris

Med rörligt elpris menas att elpriset varierar från månad till månad. Ditt elpris är baserat på det pris som ditt elbolag köper elen för på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Elbolaget lägger till sin administrativa avgift, antingen som en procentandel eller en fast avgift varje månad, för att täcka sina kostnader. Elavtal med rörligt pris blir alltmer populära i Sverige och är idag det vanligaste valet.

Med ett rörligt elpris får du i många fall billigare el på sommaren och dyrare el på vintern, då elpriserna går upp. Spotpriserna på el förändras beroende på utbud och efterfrågan. El har i Sverige större efterfrågan vintertid då behovet av hushållsvärme är större. Det rörliga elpriset är således marknaden bästa elpris och man brukar säga att ett elavtal med rörligt elpris är billigare i längden än ett med fast elpris. Detta beror dock på hur din elförbrukning ser ut, vid vilken tidpunkt du tecknar elavtalet och en mängd anda faktorer som i sin tur påverkar bland annat aktuella spotpriser på elbörsen.

Ett rörligt månadspris är volymvägt hos de flesta elhandelsbolag, det vill säga att elbolagets samtliga kunders elförbrukning per timme under månaden i ditt elområde är vad som utgör det pris som visas på räkningen och ska betalas.

Fördelar med rörligt elpris
 • Chans att få lägsta elpris.
 • Generellt sett billigare i längden jämfört med ett avtal med fast elpris.
Nackdelar med rörligt elpris
 • Elpriset ökar om marknadspriserna stiger.
 • Ingen möjlighet att sänka kostnaden genom att använda el under timmar med lägre kWh-pris.
 • Priset blir påverkat av hur andra hushåll använder el under dyra timmar, om elpriset är volymvägt.

Rörligt med timpris

Vill du ha ett helt rörligt pris på din elförbrukning är det ett avtal med rörligt timpris du ska skaffa. Timpris har funnits sedan 2012, men det är först på senare tid som detta blivit alltmer populärt. Detta tack vare att maskiner och utrustning blivit enklare att tidsstyra och alltmer "smarta". Exempelvis kan du koppla upp dagens värmepumpar mot spotpriserna på Nord Pool och kostnadsoptimera uppvärmning av vatten. Diskmaskiner och tvättmaskiner har idag ofta funktionen fördröjd start som du kan aktivera när du lägger dig och ha dem klara när du vaknar.

När man tecknar ett elavtal med timpris är det bra att känna till när under ett dygn som priserna på el är högst och lägst. Generellt kan man säga att priserna är som högst mellan kl 07 på morgonen och 19 på kvällen. Normalt finns två pristoppar dagtid – på morgonen när många lagar och äter frukost, samt på eftermiddag/kväll när många lagar och äter middag. Anledningen till att priserna då är högst är att efterfrågan då är störst. Det faktum att vi under dessa timmar använder mest el betyder också att det är då som mest el produceras. Det är också under dessa timmar som så kallad smutsig el kan behövas. Genom att försöka använda el under sen kvälls- och nattetid bidrar du också till en bättre miljö.

Priskurvorna ser dock inte exakt likadana ut varje dag och har man ett avtal med timpris krävs det att man är aktiv och har koll på dagens priser. Här finns ett verktyg för att prisoptimera elförbrukningen. Du anger när du vill att exempelvis tvättmaskinen senast måste vara klar, hur lång tid den tar och vilket elområde du befinner dig i. Som resultat visas under vilka timmar det blir billigast.

Fördelar med timpris
 • Möjlighet till absolut lägsta elpris genom att anpassa din användning enligt Nord Pools spotpriser.
 • Ditt pris påverkas endast av din användning och inte av grannars eller andras användning.
 • Möjliggör bidrag till effektbalansen och återbäring på elräkningen. Exempelvis har Greenely i samarbete med Zaptec elbilsladdare denna funktion.
Nackdelar med timpris
 • Priset kan bli högt om du måste använda en stor mängd el under timmar med höga priser.

Läs mer om Greenely och deras timprisavtal. Med ett elavtal hos Greenely kan du anpassa din elförbrukning till när den är som billigast. Använder du rabattkoden "6moff" så får du även 6 fria månadsavgifter, värde 414 kr. Se även vår jämförelse mellan Tibber vs Greenely om vilket elbolag som är bäst.

Fast elpris

Med ett fast elpris är kostnaden för elen samma månad efter månad under avtalstiden. Med detta val binder man upp sig på 1 - 3 år hos ett elbolag och i gengäld får man ett garanterat pris för elen. Detta är bra om man vill ha mer kontroll på sina utgifter och veta i förväg vad elen kommer att kosta. Till denna kostnad kan elbolaget också lägga på en fast administrativ kostnad.

Ett elavtal med fast elpris är ofta bäst att teckna på sommaren. Om det inte varit stora perioder av torka som minskat vattenkraften är elpriserna ofta lägre på sommaren. Om ett fast elpris är mer ekonomiskt än ett rörligt elpris får man räkna fram själv för att kunna uppskatta. Man räknar då på elförbrukningen man haft de senaste åren och multiplicerar månadskostnaden med det dåvarande rörliga elpriset och jämför det med samma förbrukning gånger det fasta elpriset.

Fördelar med fast elpris
 • Stabilt elpris under hela avtalstiden och oavsett tid på dygnet.
 • Trygghet då inga prishöjningar kan ske under avtalstiden.
Nackdelar med fast elpris
 • Elpriset följer inte med om marknadspriserna sjunker

Mixat elpris

Ett mixat elpris är helt enkelt en blandning av fast och rörligt. Vanligt är att du betalar 50 % av elförbrukningen till ett fast pris och 50 % till ett rörligt pris. Det kan också vara fördelat på olika sätt och på sätt som du som kund själv väljer. Det här kan man jämföra med ett bolån där man också kan ta en del av lånet till ett ränta som är bestämd över en viss tid och en del där räntan är rörlig. Man säkrar alltså upp en viss del av kostnaden till ett bestämt pris.

Läs mer om elavtalet "Vintertrygg" hos Göta Energi där du får rörligt elpris under perioden 1/4 - 30/9 och ett fast elpris under perioden 1/10 - 31/3. Kunder hos Göta Energi hade i genomsnitt 44% lägre elfaktura (4 170 kr) än kunder med ett rörligt elavtal under perioden oktober 2021 - mars 2022.

Kvartspris

Kvartsprisavtal finns inte idag, men är något som sannolikt kommer erbjudas i någon form framöver. Enligt ett EU-krav ska elförbrukningen kunna mätas varje kvart istället för avläsning per timme eller månad. Anledningen till detta är att det blir enklare att skapa balans (produktion och förbrukning är lika stora) i elnäten då obalans blivit ett problem med all oplanerbar kraft (ex. sol och vatten) som tillförts.

1 november 2023 började nätbolagen läsa av nya smarta elmätare varje kvart. Vid 2024 års slut ska alla äldre svenska elmätare vara utbytta mot nya med möjlighet till kvartsvis avläsning. Spotpriset på el som handlas på elbörsen har för tillfället fortfarande timupplösning, men det kommer så småningom ändras så att spotpriset blir per kvart. I och med det ska elhandelsbolagen erbjuda elavtal som motsvarar det - vilket då blir kvartsprisavtal.

Energimarknadsinspektionen finns mer information om kvartsmätning.

Elpris och spotpris: Vad är skillnaden?

När vi diskuterar elpris kan vi ibland hänvisa till spotpriset på el, men ibland avser vi något annat. Vad som avses beror på sammanhanget, så låt oss reda ut den egentliga skillnaden.

Inom energi- och elkontext är elpris ett övergripande begrepp som inkluderar flera komponenter. Spotpris å andra sidan är det aktuella priset på en tillgång som handlas på marknaden för omedelbar leverans. När vi talar om tillgång till elenergi (eller energiomvandling per tidsenhet) är spotpris de priser som elproducenter och elhandlare handlar till genom auktioner. Spotpriser blir fastställda främst på elbörsen Nord Pool upp till 36 timmar i förväg och varierar varje timme. Nord Pool är en nordisk elbörs som tillhandahåller spotpriser till flera länder, inklusive Norge (Se strømpriser i Norge her), Finland, Danmark och Tyskland.

Handel med el kan även ske på andra marknader. Till exempel måste elhandlare ofta köpa el för leverans samma dag för att möta eventuellt ökad efterfrågan. Elhandlare kan också säkra sina elpriser genom handel på terminsmarknader för långsiktig elhandel.

För elhandlaren utgör spotpriset en del av de kostnader de har för att köpa el, och dessa kostnader sammanfattas som deras bokförda elpris. Beroende på vilken typ av elavtal en konsument väljer utgör spotpriset olika delar av elpriset. I ett elavtal med fast pris är en större del av elenergin köpt på terminsmarknader. I ett elavtal med timpris eller månadspris varierar priset beroende av spotpriset.

Förenklat uttryckt är spotpriset det pris som elhandlare betalar för el (även om det inte alltid är det enda) medan elpris är det pris som konsumenter betalar till elhandlaren för den här elen. Spotpriset kan utgöra en del av elpriset beroende på avtalets typ. Som konsument betalar du även en avgift till nätägaren, vilken inte är direkt kopplad till spotpriset men utgör en del av din totala elkostnad.

Elcertifikatsavgift i elpriset: Vad betyder det?

En del av din elkostnad består av elcertifikatsavgift om du köper el från en produktion där förnybara energikällor ingår. Detta system med elcertifikat introducerades 2003 för att främja produktionen av elektricitet från förnybara energikällor. Elproduktionsföretag blir tilldelade ett certifikat för varje producerad megawattimme från solenergi, vindkraft, vågkraft, vattenkraft och biomassa. Elhandelsföretag måste köpa en viss mängd certifikat i förhållande till mängden el de säljer. Denna kostnad överförs ofta till slutkonsumenterna genom elpriserna.

Om du köper el som inte inkluderar förnybara energikällor, till exempel endast från kärnkraft, kol, fossilgas eller olja, ingår ingen kostnad för elcertifikat i priset.

Priset på elcertifikat varierar över tiden och är påverkat av utbud och efterfrågan. Ju mer el som blir producerad från förnybara källor, desto fler elcertifikat finns tillgängliga, och ju mer el konsumenter använder, desto högre blir efterfrågan på certifikat. Till och med du som privatperson som producerar och säljer solenergi kan få elcertifikat, som du sedan kan sälja till din elleverantör.

Bra och dåliga elavtal

När det gäller elavtal finns det variationer i leverantörers prestationer, både positiva och negativa. Dessa variationer kan bero på mänskliga faktorer eller andra omständigheter och kan påverka hur kunderna uppfattar tjänsterna eller produkterna. Det är avgörande för en leverantörs överlevnad hur kunderna upplever deras tjänster eller produkter. Negativa upplevelser kan leda till dåliga recensioner och omdömen på plattformar som Trustpilot och Reco. Ett långvarigt dåligt leveransresultat kan sannolikt minska efterfrågan, vilket gäller även för de ca 150 elhandelsföretagen i Sverige. De bästa elbolagen är de som attraherar flest kunder och överlever längst.

När det gäller dåliga elbolag finns det idag enkla sätt att identifiera dem. Konsumenternas Energimarknadsbyrå tillhandahåller den så kallade "Svarta listan" över elhandelsföretag i Sverige. Detta kan vara till hjälp när du jämför elpriser. De flesta bolagen får relativt få klagomål, medan några få har fått många klagomål under en längre tid. Listan uppdateras regelbundet. Här är några elhandelsföretag som för närvarande finns med på denna lista:

 • Stockholms Elbolag
 • Svealands Elbolag
 • Cheap Energy
 • Motala Energi
 • Nordic Best Energi

Vanliga frågor om elpriser

F. Ska jag välja rörligt eller fast elpris?
S. Det beror på din risktolerans och förmåga att styra din elförbrukning. Rörligt elpris har historiskt sett varit billigare över tid, men det kan variera mycket. Oavsett vilket pris du väljer är det viktigt att jämföra elpriser från olika bolag för att spara pengar. Oavsett om du väljer ett rörligt eller fast elpris är det viktigt att du jämför elpriser från olika elbolag för att få det så billigt som möjligt.
F. Är det bättre att använda el på natten än på dagen?
S. För ett avtal med fast pris spelar det ingen roll när du använder el. Med ett rörligt månadspris beror det på ditt områdes genomsnittspris, medan ett rörligt elavtal med timpris gör nattanvändning billigare.
F. Varför är elpriset högre på vintern än på sommaren?
S. I Sverige är efterfrågan på el större på vintern än på sommaren. I de flesta fall är det uppvärmning av våra hushåll som står för den största elförbrukningen. På vintern behöver vi därför mer el för uppvärmning. Ju mer el hushåll och företag behöver desto dyrare produktionsslag krävs för att producera el. Väder och vind påverkar även produktionspriserna mer under vintertid än sommartid.
F. Varför har vi haft så höga elpriser nu?
S. Flera faktorer påverkar, inklusive ökad efterfrågan efter återhämtning från pandemin, höga priser på naturgas och utsläppsrätter samt förändringar i tillgänglighet till olika energikällor.
F. Hur ofta ska jag jämföra elavtal?
S. Om du har ett avtal med fast pris, jämför i god tid innan bindningstiden löper ut. För rörliga priser kan årlig jämförelse vara fördelaktig. Elpriset är en faktor, men överväg även andra fördelar hos olika elleverantörer.
F. Hur kan jag jämföra olika elavtal effektivt?
S. Du kan jämföra elavtal genom att titta på både fast och rörligt pris, eventuella tilläggskostnader, avtalstider, bindningstider, och även kundrecensioner av elleverantörerna.
F. Vilka andra faktorer än pris bör jag överväga när jag väljer elavtal?
S. Förutom priset kan du överväga kundservice, faktureringens tydlighet, möjligheten till e-fakturor, eventuella rabatter, och om elleverantören erbjuder grön energi eller andra hållbara alternativ.
F. Kan jag förhandla om mitt elpris med min nuvarande elleverantör?
S. Ja, du kan försöka förhandla om bättre villkor eller priser med din nuvarande elleverantör. Det kan vara värt att undersöka och jämföra med andra erbjudanden innan du förhandlar.