Jämför elpriser

Bor du i en villa kan du spara tusenlappar per år genom att teckna ett elavtal, men även om du bor i lägenhet kan du spara pengar. Så gör ett aktivt val av elbolag idag.

När du väljer elavtal gör du ett aktivt val av elbolag för leverans av el hem till ditt boende. Har du inte gjort något aktivt val av elbolag har du med stor sannolikhet ett så kallat tillsvidareavtal eller anvisat avtal. Om du gör ett aktivt val kommer du få ett billigare avtal jämfört med ett tillsvidareavtal. Med ett elavtal har du antingen el med rörligt pris eller med fast pris. Vilket som är bäst beror på din elförbrukning.

Aktuella kampanjer och erbjudanden

Erbjudande hos Göta Energi Göta Energi

Tryggt elavtal med prisgaranti

Få ett av marknadens lägsta påslag (1 öre/kWh)

Prisgaranti om du inte sänker din elkostnad

Få 500 kr i presentkort till mat

Erbjudandet gäller t.o.m 2021-12-31

Erbjudande hos Fortum Fortum

Elavtal med rabatt

Nöjd kundgaranti på alla avtal (prisgaranti)

14 dagars ångerrätt

Få 500 kr i rabatt när du tecknar online

Erbjudandet gäller t.o.m 2021-12-31

Erbjudande hos Telge Energi Telge Energi

Elavtal med miljömärkt el

Alltid el märkt Bra Miljöval

Få 24 månader fri fast avgift (värde 1176 kr)

Ingen bindningstid

Erbjudandet gäller t.o.m 2021-12-13

Byt elavtal

Det finns många elbolag som även säljer specificerad el av olika slag, t.ex. el från vindkraft, vattenkraft och förnybar el. Du kan även välja Bra Miljöval-märkt el. I Sverige finns runt 150 leverantörer att välja mellan. När du gör ett byte sköter bolaget du byter till all administration det medför. Kontrollera dock med den nya leverantören om det är du själv som måste meddela din nuvarande leverantör om bytet.

Tänk på att nätavgifterna inte berörs av den fria elmarknaden när du jämför elpriser. Nätavgiften betalar du till den som äger elnätet just där du bor. Väljer du en annan elleverantör än den som äger nätet kommer du få fakturor från två olika företag.

När du byter elavtal sköter den nya leverantören bytet åt dig, men det kan vara bra att kontakta din nuvarande leverantör av el när du bestämt dig för att byta. Detta för att säkerställa att ditt nuvarande elavtal sägs upp. Om ditt nuvarande avtal inte sägs innan bytet kan du få betala en lösen-/brytavgift. Du kan jämföra elavtal genom att välja vilken typ av avtal du vill ha, skriva in ditt postnummer och ange hur stor elförbrukning du har per år idag.

Jämför elavtal

Elbolag med erbjudanden

Tilläggstjänster

Om elavtal

Som boende i villa eller lägenhet har du alltid två elavtal. Du har ett elavtal med det företag som äger elnätet just där du bor. Detta avtal heter elnätsavtal och här har du inget val. Det andra avtalet gäller det för leverans av själva elen till din bostad, elavtal eller elhandelsavtal. För detta avtal kan du välja själv vilken leverantör du vill ha.

Gör du inget eget val av elavtal kommer elnätsbolaget välja en leverantör. Detta avtal kommer med största sannolikhet vara dyrare än om du själv väljer ett annat företag.

Bara för att man en gång valt ett företag för el betyder det inte att man alltid har det billigaste. Deras priser utvecklas olika och det är därför bra att jämföra och byta elbolag med jämna mellanrum.

När man sluter ett elavtal kan man välja om man vill ha ett fast, rörligt eller mixat elpris. Här följer information om skillnaden på dessa alternativ i elavtalet. Oavsett om det är billigast med ett rörligt, fast eller mixat elpris är det bättre att välja något av det än att inte välja något alls, eftersom du då bara får elbolagens tillsvidarepris.

Rörligt elpris

Med rörligt elpris menas att elpriset varierar från månad till månad. Ditt elpris baseras på det pris som ditt elbolag köper elen för på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Elbolaget lägger på sin administrativa avgift på någon procent, alternativt en fast avgift varje månad för att täcka sina kostnader.

Med ett rörligt elpris får du billigare el på sommaren och dyrare el på vintern, då elpriserna går upp. Det rörliga elpriset är således marknaden bästa elpris och man brukar säga att rörligt elpris är billigare i längden än fast elpris. Detta beror dock på hur din elförbrukning ser ut.

  • Chans att få lägsta elpris
  • Sett över tid så är rörligt elpris bästa valet
  • Elpriset ökar om marknadspriserna stiger

Rörligt med timpris

Vill du ha ett helt rörligt pris på din elförbrukning är det ett avtal med rörligt timpris du ska skaffa. Timpris har funnits sedan 2012, men det är förs på senare tid som detta blivit allt mer populärt. Detta tack vare att maskiner och utrustning blivit allt mer smarta och enklare att styra. Exempelvis kan du koppla upp dagens värmepumpar mot spotpriserna på Nord Pool och kostnadsoptimera uppvärmning av vatten och värme. Diskmaskiner och tvättmaskiner har idag ofta funktionen fördröjd start som du kan aktivera när du lägger dig och ha dem klara när du vaknar.

När man tecknar ett elavtal med timpris är det bra att känna till när under ett dygn som elpriset är dyrast och billigast. Generellt kan man säga att priserna är som dyrast mellan kl 07 på morgonen och 19 på kvällen. Anledningen till att priserna då är dyrast är att efterfrågan då är störst. Det faktum att vi under dessa timmar använder mest el betyder också att det är då som mest el produceras. Det är också under dessa timmar som så kallad smutsig el kan behövas. Genom att försöka använda el under kvälls- och nattetid bidrar du också till en bättre miljö.

  • Chans att få absolut lägsta elpris genom att optimera din användning enligt NordPool spotpriser.
  • Ditt pris påverkas inte av hur grannar och andra använder sin el.
  • Priset kan bli dyrt om du måste förbruka en stor elmängd de timmar priset är dyrast.

Fast elpris

Med ett fast elpris är kostnaden för elen samma månad efter månad. Med detta val binder man upp sig på ett eller ett flertal år hos ett elbolag och i gengäld får man ett garanterat pris för elen. Detta är bra om man vill ha mer kontroll på sina utgifter och veta i förväg vad elen kommer att kosta. Till denna kostnad kan elbolaget också lägga på en fast administrativ kostnad.

Ett elavtal med fast elpris är ofta bäst att teckna på sommaren. Om det inte varit stora perioder av torka som minskat vattenkraften är elpriserna ofta lägre på sommaren. Om ett fast elpris är mer ekonomiskt än ett rörligt elpris får man räkna fram själv för att kunna uppskatta. Man räknar då på elförbrukningen man haft de senaste åren och multiplicerar månadskostnaden med det dåvarande rörliga elpriset och jämför det med samma förbrukning gånger det fasta elpriset.

  • Fast elpris under hela elavtalet
  • Tryggare elavtal då inga prishöjningar kan ske
  • Elpriset följer inte med om marknadspriserna sjunker

Mixat elpris

Ett mixat elpris är helt enkelt en blandning av fast och rörligt. Vanligt är att 50% av elförbrukningen betalas till ett fast pris och 50 % till ett rörligt pris. Det kan också vara fördelat på olika sätt och på sätt som du som kund själv väljer. Det här kan man jämföra med ett bolån där man också kan ta en del av lånet till ett ränta som är bestämd över en viss tid och en del där räntan är rörlig. Man säkrar alltså upp en viss del av kostnaden till ett bestämt pris.

Svenska elnätet

Som privatperson kan du bidra till balansen mellan förbrukning och produktion genom att vara en mikroproducent. Den överskottsel du producerar med till exempel solceller, kan du sälja till ditt elföretag för att mata in i det allmänna elnätet.

Beroende på spänningsnivå kan det svenska elnätet indelas i stamnät, regionnät och lokalnät. I stort kan sägas att stamnätet utgörs av samtliga ledningar med spänningen 400 och 220 kV, de regionala näten omfattar spänningsnivåerna från 130 och ner till 20 kV medan de lokala näten ligger på 20 kV och därunder. Stamnätet, som täcker hela landet, ägs och förvaltas av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät eller Svk). De regionala näten ägs i huvudsak de stora elproducenterna/kraftkoncernerna, medan många lokala näten också ägs av kommuner. Till elnätet räknas även ett antal utlandsförbindelser som till största delen ägs av Svenska kraftnät.

Stamnätets kunder är vissa nätbolag, oftast ingående i någon av de stora kraftkoncernerna, med koncession för regionnät. Större industrier får ofta elkraften direkt från dessa regionnät medan konsumenter är kunder på lokalnäten.

Från kraftverken och utlandsförbindelserna förs kraften genom stamnätet, via regionnäten till slutförbrukarna på region- eller lokalnäten. Svenska Kraftnät (Svk) har s.k. systemansvar vilket innebär att Svk upprätthåller den momentana balansen mellan produktion och förbrukning i hela elnätet. Ett antal elföretag har tecknat balansansvarsavtal med Svk. Det innebär att de för att varje timme åtagit sig att tillföra systemet lika mycket el som de beräknar att deras kunder då kommer att förbruka.

Det finns ca 170 nätföretag (2005) i Sverige. Varje företag har inom sitt geografiska område ensamrätt, monopol, på att distribuera elkraft till kunderna.

Varje nätbolag kan sätta sina egna tariffer men de ska vara skäliga och riktiga. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över nätbolagens tariffer. Tillsyn görs med nätnyttomodellen där debiterad nätkostnad jämförs med kostnaden i ett fiktivt referensnät.

Installera solceller - Jämför pris och offerter

Via Greenmatch kan du få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners. Se hur mycket du kan spara och vilken lösning som skulle passa dig bäst. Producera din egen el och sälj överskottet till ditt elbolag.

Så här enkelt är det

Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov. Greenmatch matchar din förfrågan med relevanta leverantörer och skickar upp till 4 offerter till dig.

Fyll i formuläret och jämför

Greenmatch