Elpris timme för timme

Världen har blivit alltmer medveten om vikten av hållbarhet och effektiv energianvändning och i takt med det har elmarknadens dynamik och dess prissättning blivit ett ämne av stor vikt. Både för konsumenter och företag. Elpriset varierar från timme till timme beroende på en rad olika faktorer så som utbud och efterfrågan, väderförhållanden, och tillgängligheten av förnybar energi. Denna variation kan ha en betydande inverkan på elkostnader för slutanvändare, vilket gör det viktigt för alla elanvändare att förstå denna dynamik.

Optimera energianvändning

Att följa med i elprisets timvisa förändringar är inte bara en fråga om ekonomi; det är också ett steg mot en mer medveten och hållbar energianvändning. Genom att anpassa sin energiförbrukning till tider då elpriset är lägre, kan hushåll och företag minska sina energikostnader och bidra till att minska belastningen på elnätet under toppförbrukningstider. Detta är särskilt relevant i Sverige där vi idag har en stor andel förnybar energi, där elproduktionen kan vara mer volatil och direkt beroende av naturliga förhållanden som solsken och vind.

Här får du en grundläggande förståelse för hur elpriset sätts på Nordpool timme för timme och vilka faktorer som påverkar dessa förändringar. Genom att utforska mekanismerna bakom prissättningen på elmarknaden och de verktyg som finns tillgängliga för att övervaka dessa priser, kan vi börja navigera i denna dynamiska miljö med större förtroende och effektivitet.

Hur elpris sätts timme för timme

Elpriset på den öppna marknaden påverkas av en rad faktorer som bidrar till dess volatilitet på timbasis. Här är några av de mest framträdande:

 • Utbud och efterfrågan: Den grundläggande ekonomiska principen om utbud och efterfrågan är den primära drivkraften bakom elprisets fluktuation. När efterfrågan på el är hög, men tillgången är begränsad, stiger priset. Omvänt, när tillgången på el är hög men efterfrågan är låg, sjunker priset.
 • Väderförhållanden: Väder spelar en signifikant roll i produktionen av förnybar energi. Soliga och blåsiga dagar kan leda till en ökning av produktionen från solceller och vindkraftverk, vilket kan minska elpriset. Å andra sidan kan dåligt väder minska produktionen av förnybar energi och öka beroendet av dyrare och mindre miljövänliga energikällor.
 • Förbrukning: Hushållens och industriernas förbrukning varierar under dygnet, med toppar på morgonen och tidig kväll. Dessa toppar i efterfrågan kan leda till högre elpriser, medan priserna ofta är lägre under natten och tidiga morgontimmar när efterfrågan är lägre.
 • Tillgänglighet av förnybar energi: Andelen förnybar energi i energimixen påverkar också elpriset. Förnybar energi, såsom sol och vind, har låga marginalkostnader vilket kan bidra till lägre elpriser. Dock kan tillgängligheten av dessa energikällor vara volatil och beroende av väderförhållanden.

Denna komplexa balans mellan olika faktorer gör elpriset extremt dynamiskt, vilket skapar möjligheter och utmaningar för konsumenter att anpassa sin energianvändning för att dra nytta av lägre priser.

Aktuella kampanjer och erbjudanden

Erbjudande hos Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft

Rörligt elavtal med rabatt

 • Hög kundnöjdhet under flera år enligt SKI
 • 0 kronor i månadsavgift i 9 månader
 • Inget påslag (motsvarande 7,5 öre/kWh) i 9 mån

Erbjudandet gäller tillsvidare

Erbjudande hos Fortum Fortum

Elavtal med extra tilläggstjänster

 • Lås elpriset under utvalda perioder
 • Trygghetspaket (ersättning vid arbetslöshet)
 • Fri månadsavgift i 1 år (värde 588 kr)

Erbjudandet gäller tillsvidare

Erbjudande hos Greenely Greenely

Timprisavtal

 • Få tillgång till smarta funktioner i appen
 • Smart elbilsladdning
 • Få 6 fria månadsavgifter (rabattkod: 6moff)

Erbjudandet gäller till tillsvidare

Verktyg och tjänster för att följa elpriset

I takt med teknikens framsteg har ett antal verktyg och tjänster utvecklats för att göra det enklare för konsumenter att övervaka elpriset i realtid. Dessa verktyg erbjuder ofta detaljerad information om prisförändringar, vilket gör det möjligt för användarna att planera sin energianvändning på ett sätt som minimerar kostnaderna. Här är några exempel:

Mobilappar

Flera energibolag och oberoende utvecklare har skapat mobilappar som ger användare tillgång till realtidsdata om elpriser, ofta med anpassade notifikationer när priserna är särskilt låga eller höga. Dessa appar kan även erbjuda historisk prisinformation och prognoser baserade på tidigare förbrukningsmönster.

Till exempel erbjuder Vattenfall en användarvänlig app, "Mitt Vattenfall", där användare kan övervaka elpriset timme för timme samt sin elkonsumtion dagligen, månadsvis eller årsvis. E.ON tillhandahåller en liknande tjänst genom sin app, vilket gör det enkelt för kunder att hålla koll på sina energikostnader. För de som är intresserade av timprisavtal erbjuder både Tibber och Greenely mer avancerade applikationer, designade för att maximera besparingarna genom att utnyttja variationerna i elpris över tiden.

Webbplatser

Det finns webbplatser som tillhandahåller omfattande information om elmarknadens dynamik, inklusive timvisa elpriser, energiproduktionens sammansättning, och mycket mer. Dessa plattformar är särskilt användbara för de som önskar djupdyka i energimarknadens detaljer och analysera trender över tid. På Elbruk hittar du spotpriser timme för timme för respektive elområde på följande sidor:

Tabell över faktiska spotpriser timme för timme idag: För omedelbar insikt, presenteras i tabellen nedan de faktiska spotpriserna för varje elområde och timme idag. Denna data ger dig möjlighet att snabbt identifiera prisfluktuationer och därmed optimera din energianvändning i realtid.

Tid (timme) SE1 (öre/kWh) SE2 (öre/kWh) SE3 (öre/kWh) SE4 (öre/kWh)
00 - 0115,1515,1515,1515,15
01 - 0215,6915,6915,6915,69
02 - 0315,4715,4715,4715,47
03 - 0415,8715,8715,8715,87
04 - 0519,6419,6419,6419,64
05 - 0621,8921,8921,8921,89
06 - 0729,2129,2129,2129,21
07 - 0831,2031,2031,2031,20
08 - 0931,7531,7531,7531,75
09 - 1031,2131,2131,2131,21
10 - 1130,3930,3930,3930,39
11 - 1223,0623,0623,0623,06
12 - 1318,2718,2718,2718,27
13 - 1411,5111,5111,5111,51
14 - 1521,1721,1721,1721,17
15 - 1623,9723,9723,9723,97
16 - 1731,1131,1131,1131,11
17 - 1833,2633,2633,2633,26
18 - 1934,4234,4234,4234,42
19 - 2034,1834,1834,18229,45
20 - 2133,2533,2533,25252,78
21 - 2232,4432,4432,44161,32
22 - 2331,4031,4031,40103,92
23 - 0029,8129,8129,8190,00

Smart hem-teknik

Smarta hem-enheter, såsom termostater och energihanteringssystem, kan programmeras för att automatiskt justera energianvändningen baserat på realtidspriser på el. Genom att synkronisera dessa enheter med aktuella elpriser, kan hushållen effektivt minska sin energikostnad utan att manuellt behöva justera sina energivanor.

Dessa verktyg och tjänster spelar en avgörande roll i att hjälpa konsumenter att bli mer energimedvetna och kostnadseffektiva. Genom att utnyttja tekniken kan vi spara pengar och bidra till en mer hållbar och effektiv energianvändning.

Genomsnittligt spotpris per timme

Är du nyfiken på att förstå hur elpriset generellt varierar per timme under dygnet? Med detta verktyg kan du utforska det genomsnittliga spotpriset under valfri period. Välj ett specifikt elområde och en tidsram, så får du en översikt över genomsnittspriset för varje timme under den angivna perioden.

Denna information kan vara särskilt värdefull om du exempelvis överväger att installera solpaneler. Det spelar ingen roll om du är en entreprenör inom solpaneler eller en konsument som önskar verifiera den uppskattade kostnadseffektiviteten i ett anbud från en solpanelsentreprenör. Dessutom kan du använda denna data för att schemalägga din energiförbrukning till tider då elpriset normalt sett är som lägst, vilket kan leda till betydande besparingar.

Vi uppmuntrar alla att börja följa elpriset aktivt, utnyttja tillgängliga verktyg och tjänster, och bli mer medvetna om hur våra vanor påverkar både vår egen ekonomi och vår planets framtid. Tillsammans kan vi göra en skillnad, en timme i taget.

Elpris kvart för kvart

Även om vi idag har 60 minuter som lägsta granularitet för avräkning av elpriset kan det i framtiden bli så att vi istället betalar per 15 minuter. Sverige och övriga länder i Norden håller för tillfället på att anpassa sig till EU:s regelverk för att skapa en harmoniserad elmarknad. Genom en avräkning på 15 minuter istället för 60 kan variationerna i kraftsystemet hanteras på ett bättre sätt. Enligt SVK leder denna förändring till större flexibilitet, mer exakta prissignaler och en förväntad minskning av effektförändringar vid timgränserna. Det i sin tur gör att frekvensen i kraftsystemet blir mer stabil.

Redan idag har övergång till 15 minuters upplösning påverkat avläsning av elmätare, men den kommer så småningom påverka fler aspekter, så som prissättning, handel och balansavräkning. Processen genomförs stegvis, där intradagshandeln och avräkningen för obalanser är två viktiga områden som påverkas.