Elklocka: Planera din elförbrukning

Elklocka: Lägst elpris

Elprisoptimering När är elpriset lägst?

2024-07-15 20:19
Inkludera energiskatt & moms
Energiskatt inkl. moms (på nätfakturan) 2024 = 53,50 öre/kWh, Moms = 25 %

Tabelldata
Tid (Kl.) Timpris (öre/kWh) Inkl. skatt & moms (öre/kWh)

Kostnader vid elförbrukning

Elpriset (spot) vid h förbrukning under kommande timmar med kända elpriser varierar mellan och öre per kWh. Kommande timmar med kända elpriser inkluderar nuvarande dygn fram till midnatt. Tidigast kl 13:00 får vi in elpriser för morgondagen och då tas även de med i beräkningen.

Här nedan kan du se beräknade kostnader för elförbrukning för några vanliga hushållsapparater under denna tidsperiod. Elpriserna inkluderar moms och energiskatt. Observera att det tillkommer ytterligare rörliga och fasta kostnader från både nätägaren och elhandelsbolaget, vilka varierar beroende på företag.

Apparat Effekt (watt) Kostnad Billigast Kostnad Dyrast

Optimera din elförbrukning med ett timprisavtal

Om du har ett elavtal med timpris kan du dra nytta av att förbruka el under de mest ekonomiska timmarna. Använd Elbruks verktyg för att räkna ut och planera din elförbrukning, och på så sätt uppnå ett lägre pris per kilowattimme (kWh).

För maskiner och apparater med fördröjd startfunktion, som diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare, kan du schemalägga dem att starta vid specifika tidpunkter, exempelvis på natten eller under perioder med låga elpriser.

Med hjälp av elklockan kan du identifiera när elpriserna är som lägst under de kommande timmarna med kända elpriser. Du kan jämföra detta med månadens genomsnittliga elpriser fram till dagens datum.

Enheter att kontrollera

Elbruks verktyg är användbart för att optimera din elförbrukning och därmed minska din elfaktura. Du kan använda verktyget när du planerar användningen av:

  • Värmepump
  • Golvvärme
  • Diskmaskin
  • Tvättmaskin
  • Torktumlare
  • Torkskåp
  • Bad/dusch
  • Laddbox till elbil/hybrid

Det finns många andra områden där du kan skjuta upp användningen till billigare tider. Utöver ovanstående är det främst uppvärmning på andra sätt som kräver mycket el. Moderna värmesystem har ofta funktioner för att ansluta till internet och övervaka dagens elpriser - som en del av det smarta hemmet kan de självständigt optimera sin drift. Nibe-värmepumpar har till exempel Smart Price Adaption där pumpen anpassar sin drift baserat på kommande dygns elpriser. De kan också ta hänsyn till det förväntade värmebehovet under dygnet.

Du kan hitta produkter för att optimera och minska din elförbrukning på platser som Kjell & Company. Här hittar du smarta element, energimätare, timers och produkter för temperaturstyrning. Dessa produkter, tillsammans med rätt elavtal och smart användning av el, kan leda till lägre elfakturor.

Påverka din elfaktura med ett timprisavtal

Oavsett om du har ett fast elavtal, ett rörligt månadsavtal eller ett timprisavtal kan du påverka din elfaktura genom att justera din elförbrukning. Med ett timprisavtal har du dock möjlighet att inte bara påverka mängden el du förbrukar utan även när du förbrukar den. Elpriset varierar betydligt under dygnet, och med ett timprisavtal kan du flytta delar av din elanvändning till de billigaste timmarna.

Det finns självklart tillfällen då du måste använda el oavsett tid på dygnet och elpris. Uppvärmning (luft, golv och vatten), disk och tvätt är vanliga aktiviteter som kräver el, men vissa delar av användningen kan flyttas. För att få en elfaktura där priset per kilowattimme är lägre än månadens genomsnitt krävs att du är aktiv och beredd att anpassa ditt beteende. Felaktig tidsplacering av elförbrukningen kan dock resultera i en högre elfaktura jämfört med ett traditionellt rörligt pris.

För att uppnå lägre elkostnader krävs ett timprisavtal. Om du har ett rörligt elavtal (där du betalar månadens (volymvägda) genomsnittliga pris) eller ett fast pris är det meningslöst att ändra din användning för att spara pengar. Dock kan det vara bra att använda el när spotpriserna är låga, av miljöskäl. På detta sätt minskar risken för användning av icke-förnybara energikällor, exempelvis olja.

Det finns flera elhandelsföretag i Sverige som erbjuder elavtal med timpris. Två av de som fokuserar enbart på timpriser är Greenely och Tibber. De har dedikerade appar som exempelvis kan kopplas till produkter i det smarta hemmet.

Effektavgift - Hur det påverkar din elförbrukning

Enligt ett beslut från Energimarknadsinspektionen (Ei) måste alla elnätsföretag införa nättariffer som inkluderar effektavgift senast den 1 januari 2027 (EIFS 2022:1).

Effektavgift är redan implementerat av vissa elnätsbolag, där kunden betalar en del av nätbolaget baserat på effekttopparna varje månad. Exakt hur beloppet beräknas varierar mellan olika bolag. Till exempel använder Göteborgs Energi medeltalet (kW) av de tre högsta timmarna, fördelade över tre olika dagar varje månad. Denna effekt multipliceras med ett tariffvärde (t.ex. 43,75 kr hos Göteborgs Energi från 1 januari 2024). Om medeltalet av effekttopparna är till exempel 11 kW blir effektavgiften 481,25 kr.

Syftet med effektavgiften är att få användarna att fördela sin elförbrukning över dygnet och därmed minska belastningen på elnätet. Detta är en positiv utveckling, men det kan stå i konflikt med att utnyttja el när den är som billigast. Om du startar en stor elförbrukning under den billigaste timmen är risken att du når din effekttopp och därmed får betala en högre nätavgift.

För dem som har både ett elnätsavtal med effektavgift och ett timprisavtal är det viktigt att förstå hur denna modell fungerar. Därefter kan du överväga att sprida ut din elförbrukning över flera av de billigaste timmarna. Det kan vara en god idé att undvika att använda stora elförbrukare samtidigt under den billigaste timmen, till exempel att inte köra torktumlare och diskmaskin samtidigt när du laddar din bil på natten.